zdjecie 2252
2019-02-14T09:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jest konkurs na stanowisko dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
17

Prezydent Łukasz Kulik ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury. Jakie kryteria spełnić musi kandydat?

Wśród wymogów, jakie spełnić musi kandydat aplikujący na stanowisko dyrektora OCK jest m.in. posiadanie wyższego wykształcenia, co najmniej 5-letni staż pracy, znajomość lojalnych oraz krajowych środowisk twórczych czy znajomość problematyki związanej z samorządowymi instytucjami kultury.

Nowego dyrektora wyłoni komisja konkursowa a o wyniki naboru ogłoszone zostaną zarządzeniem prezydenta.

Poniżej treść ogłoszenia konkursowego:

1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) co najmniej 5-letni staż pracy,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
6) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
1. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
1. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień wyboru kandydata.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×