zdjecie 5390
zdjecie 5390
zdjecie 5390
2018-10-04T09:20:54+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Nowe kierunki kształcenia i projekty edukacyjne w szkołach powiatowych

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
1
0
1

Szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu ostrołęckiego przygotowały nowe kierunki kształcenia i programy edukacyjne, które mają zachęcić młodzież do wyboru konkretnej placówki.

Oświata w Powiecie Ostrołęckim zorganizowana jest w 8 zespołach szkół, zlokalizowanych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu oraz w Troszynie.

W związku z tym, że spada liczba uczniów, co związane jest z niżem demograficznym, jak również odpływem młodzieży do szkół w mieście, placówki powiatowe, podejmują szereg działań, by stać się konkurencyjnymi wobec nich i zatrzymać ten proces. Stąd też propozycje nowych, wychodzących na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi, jak również potrzebom rynku pracy, kierunków kształcenia a także programy z możliwością odbycia atrakcyjnych staży zawodowych za granicą.

W latach 2015-2018 uruchomiono nowe kierunki kształcenia:

    w technikum dla młodzieży:
        technik agrobiznesu w ZSP w Myszyńcu;
        technik technologii żywności w ZSP w Łysych.

W technikum dla młodzieży w ZSP w Myszyńcu została wprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „Technik informatyk w Myszyńcu - klasa służb mundurowych”. Innowacyjność polega na tym, że uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk, poza przedmiotami przewidzianymi w ramowym planie nauczania dla technikum, będą realizowali także blok zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz wykorzystania technologii informatycznej w tych formacjach. W ramach tych zajęć zdobędą wiedzę o zasadach prawnych obowiązujących w służbach mundurowych, wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej w policji, wojsku czy straży pożarnej, jak również rozwiną swoją sprawność fizyczną w zakresie pływania i samoobrony. Zostaną przygotowani do odpowiednich zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz podejmowania podstawowych czynności podczas akcji ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    w szkole policealnej dla dorosłych:
        technik rachunkowości w ZSP w Baranowie,
        opiekun medyczny w ZSP w Troszynie.

Od roku szkolnego 2016/2017 w oświacie wprowadzono istotne regulacje prawne: zmianę podstawy programowej oraz zreformowano szkolnictwo zawodowe. Zostały   zlikwidowane gimnazja, powstały szkoły branżowe I stopnia.  Dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne przekształcono w szkoły ponadpodstawowe.


Słuchacze zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki zdobywają kwalifikacje zawodowe także kończąc kursy kwalifikacyjne. Obecnie prowadzone są kursy w obszarze zawodów: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik leśnik, technik ekonomista, technik handlowiec.

Każdego roku najlepsi uczniowie szkół powiatowych otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2015 – 2018 odebrało je 37 uczniów, na łączną kwotę 87 204 zł. Jednocześnie corocznie, najlepsi absolwenci zespołów szkół otrzymują okolicznościowe nagrody starosty ostrołęckiego. W ciągu ostatnich czterech lat otrzymało je 28 absolwentów na kwotę 14 000 zł.

W szkołach powiatowych organizowane są pod patronatem starosty konkursy przedmiotowe, których laureaci otrzymali nagrody w łącznej wysokości 56.000 zł. Uhonorowani nagrodami rzeczowymi zostali laureaci  szczebla co najmniej powiatowego konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez inne placówki.

Pomoce dydaktyczne

W latach 2015-2018 powiat doposażył w pomoce dydaktyczne i książki 8 zespołów szkół na kwotę 518 488 zł oraz dwie  poradnie psychologiczno-pedagogiczne na kwotę 103 320 zł. W ramach tych środków kupiono min. wyposażenie pracowni komputerowych w zespołach szkół na łączną kwotę 260 846 zł a Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie kupił za 47 900 zł nowy samochód do nauki jazdy.

Powiat doposażył również, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteki szkolne w czterech zespołach szkół. Wartość zadania to 23 100 zł, z czego dotacja celowa wynosiła 18 480 zł.

Inwestycje oświatowe i projekty "miękkie", dofinansowane ze środków UE w ramach EFS

W zespołach szkół w Myszyńcu i Troszynie wykonano modernizacje istniejących kotłowni za 35 681 zł. W 2016 naprawiono dach budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie za łączną kwotę 68 185 zł. Wykonano przegrody i drzwi dymoszczelne w dwóch zespołach na łączną kwotę 22 147 zł oraz rozbudowę systemu alarmowego za 7 564 zł.

W latach 2015-2018 zespoły szkół powiatowych w Baranowie, Kadzidle, Łysych, w konsorcjum z pozostałymi szkołami, brały udział w projektach Erasmus. W ramach projektów 637 uczniów z naszych szkół wyjechało lub jeszcze wyjdzie na staż zawodowy do Portugalii lub Hiszpanii. Wartość już zrealizowanych projektów to blisko 3 miliony złotych pozyskanych ze środków unijnych, w trakcie realizacji są również dwa  projekty Erasmus na łączną kwotę 1 280 000 zł.

Zespoły szkół w Baranowie i Kadzidle w latach 2017-2018 realizują wspólnie projekt unijny, którego wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie została określona na kwotę 696 690 zł, dofinansowanie stanowi 627 021 zł. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych zawodowych oraz z języka obcego zawodowego dla 73 uczniów technikum.

Dodatkowe zajęcia dla 73 uczniów technikum technologii żywności i agrobiznesu będą też odbywały się w latach 2018/2019 w ramach projektu, który wspólnie realizuje ZSP w Baranowie z ZSP w Łysych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×