2018-10-04T09:20:54+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Nowe kierunki kształcenia i projekty edukacyjne w szkołach powiatowych

REKLAMA
fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
1
0
1

Szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu ostrołęckiego przygotowały nowe kierunki kształcenia i programy edukacyjne, które mają zachęcić młodzież do wyboru konkretnej placówki.

Oświata w Powiecie Ostrołęckim zorganizowana jest w 8 zespołach szkół, zlokalizowanych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu oraz w Troszynie.

W związku z tym, że spada liczba uczniów, co związane jest z niżem demograficznym, jak również odpływem młodzieży do szkół w mieście, placówki powiatowe, podejmują szereg działań, by stać się konkurencyjnymi wobec nich i zatrzymać ten proces. Stąd też propozycje nowych, wychodzących na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi, jak również potrzebom rynku pracy, kierunków kształcenia a także programy z możliwością odbycia atrakcyjnych staży zawodowych za granicą.

W latach 2015-2018 uruchomiono nowe kierunki kształcenia:

    w technikum dla młodzieży:
        technik agrobiznesu w ZSP w Myszyńcu;
        technik technologii żywności w ZSP w Łysych.

W technikum dla młodzieży w ZSP w Myszyńcu została wprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „Technik informatyk w Myszyńcu - klasa służb mundurowych”. Innowacyjność polega na tym, że uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk, poza przedmiotami przewidzianymi w ramowym planie nauczania dla technikum, będą realizowali także blok zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz wykorzystania technologii informatycznej w tych formacjach. W ramach tych zajęć zdobędą wiedzę o zasadach prawnych obowiązujących w służbach mundurowych, wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej w policji, wojsku czy straży pożarnej, jak również rozwiną swoją sprawność fizyczną w zakresie pływania i samoobrony. Zostaną przygotowani do odpowiednich zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz podejmowania podstawowych czynności podczas akcji ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    w szkole policealnej dla dorosłych:
        technik rachunkowości w ZSP w Baranowie,
        opiekun medyczny w ZSP w Troszynie.

Od roku szkolnego 2016/2017 w oświacie wprowadzono istotne regulacje prawne: zmianę podstawy programowej oraz zreformowano szkolnictwo zawodowe. Zostały   zlikwidowane gimnazja, powstały szkoły branżowe I stopnia.  Dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne przekształcono w szkoły ponadpodstawowe.


Słuchacze zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki zdobywają kwalifikacje zawodowe także kończąc kursy kwalifikacyjne. Obecnie prowadzone są kursy w obszarze zawodów: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik leśnik, technik ekonomista, technik handlowiec.

Każdego roku najlepsi uczniowie szkół powiatowych otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2015 – 2018 odebrało je 37 uczniów, na łączną kwotę 87 204 zł. Jednocześnie corocznie, najlepsi absolwenci zespołów szkół otrzymują okolicznościowe nagrody starosty ostrołęckiego. W ciągu ostatnich czterech lat otrzymało je 28 absolwentów na kwotę 14 000 zł.

W szkołach powiatowych organizowane są pod patronatem starosty konkursy przedmiotowe, których laureaci otrzymali nagrody w łącznej wysokości 56.000 zł. Uhonorowani nagrodami rzeczowymi zostali laureaci  szczebla co najmniej powiatowego konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez inne placówki.

Pomoce dydaktyczne

W latach 2015-2018 powiat doposażył w pomoce dydaktyczne i książki 8 zespołów szkół na kwotę 518 488 zł oraz dwie  poradnie psychologiczno-pedagogiczne na kwotę 103 320 zł. W ramach tych środków kupiono min. wyposażenie pracowni komputerowych w zespołach szkół na łączną kwotę 260 846 zł a Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie kupił za 47 900 zł nowy samochód do nauki jazdy.

Powiat doposażył również, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteki szkolne w czterech zespołach szkół. Wartość zadania to 23 100 zł, z czego dotacja celowa wynosiła 18 480 zł.

Inwestycje oświatowe i projekty "miękkie", dofinansowane ze środków UE w ramach EFS

W zespołach szkół w Myszyńcu i Troszynie wykonano modernizacje istniejących kotłowni za 35 681 zł. W 2016 naprawiono dach budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie za łączną kwotę 68 185 zł. Wykonano przegrody i drzwi dymoszczelne w dwóch zespołach na łączną kwotę 22 147 zł oraz rozbudowę systemu alarmowego za 7 564 zł.

W latach 2015-2018 zespoły szkół powiatowych w Baranowie, Kadzidle, Łysych, w konsorcjum z pozostałymi szkołami, brały udział w projektach Erasmus. W ramach projektów 637 uczniów z naszych szkół wyjechało lub jeszcze wyjdzie na staż zawodowy do Portugalii lub Hiszpanii. Wartość już zrealizowanych projektów to blisko 3 miliony złotych pozyskanych ze środków unijnych, w trakcie realizacji są również dwa  projekty Erasmus na łączną kwotę 1 280 000 zł.

Zespoły szkół w Baranowie i Kadzidle w latach 2017-2018 realizują wspólnie projekt unijny, którego wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie została określona na kwotę 696 690 zł, dofinansowanie stanowi 627 021 zł. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych zawodowych oraz z języka obcego zawodowego dla 73 uczniów technikum.

Dodatkowe zajęcia dla 73 uczniów technikum technologii żywności i agrobiznesu będą też odbywały się w latach 2018/2019 w ramach projektu, który wspólnie realizuje ZSP w Baranowie z ZSP w Łysych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~gość, 20:56 04-10-2018,   -
Jak można psuć oświatę i szkolnictwo tak jak tutaj. Szkoły pustoszeją, nie tworzą się klasy. Nauczyciele uciekają .Tylko budynki i sale gimnastyczne są piękne. To co jest istotą edukacji umarło :(
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń