2016-07-01T12:05:52+02:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Powiat ostrołecki,

Olszewo-Borki: Wójt Szewczyk rozliczony z wykonania ubiegłorocznego budżetu

REKLAMA
Wójt gminy Olszewo-Borki, Krzysztof Szewczyk, fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
1
Najlepszy komentarz
~vvv , 16:58 02-07-2016,   -
A co  z panią sekretarz?
odpowiedz   •   oceń :  
W środę, 29 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie obrad zapadła m.in. decyzja o udzieleniu absolutorium wójtowi Krzysztofowi Szewczykowi.

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Olszewo-Borki odbyła się w środę, 29 czerwca. Radni zdecydowali o przyjęciu sprawozdania finansowego. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową został także jednogłośnie przyjęty przez radę. Decyzją rady, wójt Szewczyk otrzymał także jednogłośnie absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Ponadto radni podjęli niżej wymienione uchwały:
1) uchwałę Nr XX/134/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok; obowiązek przyjęcia przez radę gminy w/w sprawozdań przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium wynika z właściwych przepisów;

2) uchwałę Nr XX/135/16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym gminy za rok 2015 rok; pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia gminy; informacją o stanie mienia gminy; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

3) uchwałę Nr XX/136/16 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów  i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; ze środków przeznaczonych na budowę dróg, ulic, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie gminy wyodrębniono przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Przystań  gmina Olszewo-Borki”; zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 w tym dofinansowywanie w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 500.000,00 zł.

4) uchwałę Nr XX/137/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 40 678 921,00; wydatki 42 142 976,56. Największe zmiany  dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz od czynności cywilnoprawnych. Największe zmiany w wydatkach dotyczą wyodrębnienia zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań gmina Olszewo-Borki”, oraz zmian w funduszu sołeckim sołectwa Rataje.

5) uchwałę Nr XX/138/16   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok; obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok. Do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

REKLAMA
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~vvv , 16:58 02-07-2016,   -
A co  z panią sekretarz?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1