2017-03-04T12:02:59+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Reforma ostrołęckiego szkolnictwa pod lupą kuratora oświaty [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
3
0
1

Niemal 80% samorządów z rejonu ostrołęckiego pozostających pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazało już uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.

Opiniowanie uchwał a także zmiany w podstawie programowej były głównymi tematami konferencji prasowej z udziałem wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w piątek, 3 marca.

Jednostki samorządów terytorialnych zostały zobowiązane by w terminie do końca marca podjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Podjęte przed rady gmin, miast i powiatów uchwały przekazywane są właściwemu kuratorowi oświaty, który następnie ma 21 dni na przedstawienie opinii. Opinia ta zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas do MKO wpłynęło 270 uchwał z terenu województwa mazowieckiego w tym 40 z rejonu ostrołęckiego. Spośród 133 uchwał zaopiniowanych przez kuratorium 94 otrzymały pozytywną opinię a w kolejnych 39 konieczne były korekty.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

- Nowa podstawa do działania skierowane na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz innowacyjność. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz informatyki, dzięki której już najmłodsi uczą się analitycznego i logicznego myślenia – mówi Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznyc. Przepisy zakładają również zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych).

Zmiany w przepisach oświatowych przewidują również szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych, co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów. Elementem powszechnego kształcenia staje się umiejętność programowania, którego nauka rozpoczyna się na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Zapanowano do koca roku szkolnego 214 szkoleń, warsztatów i konferencji w tym zakresie na terenie województwa mazowieckiego.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej – I semestr.

- Nowa podstawa programowa spowoduje wzrost umiejętności uczniów, nie tylko tych typowo szkolnych, ale również praktycznych. Analityczne myślenie, efektywne zdobywanie wiedzy, skuteczne prowadzenie negocjacji i nastawienie na realizację celów – to wymagania, do których trzeba przygotować młodych ludzi – powiedział Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki.

W związku ze zmianami dotyczącymi reformy edukacji MKO prowadzi działania informacyjne skierowane do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. odbyło się już ponad 60 spotkań w których uczestniczyło ponad 2600 osób. Ponadto w tym samym czasie odbywały się także dyżury eksperckie. W kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je przynajmniej raz w tygodniu do godziny 18:00.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~bolek , 22:09 04-03-2017,   -
"(...)Zapanowano do koca"...a cóż to takiego? heheheheheeh pacany
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń