eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Reforma ostrołęckiego szkolnictwa pod lupą kuratora oświaty [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1171
zdjecie 1171
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Niemal 80% samorządów z rejonu ostrołęckiego pozostających pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazało już uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.

Opiniowanie uchwał a także zmiany w podstawie programowej były głównymi tematami konferencji prasowej z udziałem wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w piątek, 3 marca.

Jednostki samorządów terytorialnych zostały zobowiązane by w terminie do końca marca podjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Podjęte przed rady gmin, miast i powiatów uchwały przekazywane są właściwemu kuratorowi oświaty, który następnie ma 21 dni na przedstawienie opinii. Opinia ta zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas do MKO wpłynęło 270 uchwał z terenu województwa mazowieckiego w tym 40 z rejonu ostrołęckiego. Spośród 133 uchwał zaopiniowanych przez kuratorium 94 otrzymały pozytywną opinię a w kolejnych 39 konieczne były korekty.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

- Nowa podstawa do działania skierowane na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz innowacyjność. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz informatyki, dzięki której już najmłodsi uczą się analitycznego i logicznego myślenia – mówi Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznyc. Przepisy zakładają również zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych).

Zmiany w przepisach oświatowych przewidują również szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych, co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów. Elementem powszechnego kształcenia staje się umiejętność programowania, którego nauka rozpoczyna się na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Zapanowano do koca roku szkolnego 214 szkoleń, warsztatów i konferencji w tym zakresie na terenie województwa mazowieckiego.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej – I semestr.

- Nowa podstawa programowa spowoduje wzrost umiejętności uczniów, nie tylko tych typowo szkolnych, ale również praktycznych. Analityczne myślenie, efektywne zdobywanie wiedzy, skuteczne prowadzenie negocjacji i nastawienie na realizację celów – to wymagania, do których trzeba przygotować młodych ludzi – powiedział Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki.

W związku ze zmianami dotyczącymi reformy edukacji MKO prowadzi działania informacyjne skierowane do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. odbyło się już ponad 60 spotkań w których uczestniczyło ponad 2600 osób. Ponadto w tym samym czasie odbywały się także dyżury eksperckie. W kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je przynajmniej raz w tygodniu do godziny 18:00.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×