2016-08-16T15:22:44+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Ostrołęka,

Rusza nabór wniosków na stypendia szkolne na rok 2016/2017

REKLAMA
fot. www.ostroleka.pl
REKLAMA
Od dziś pobrać można wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2016/2017. Wniosek złożyć może rodzic ucznia, opiekun prawny, dorosły uczeń, dyrektor szkoły. Stypendium przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2016 i od stycznia do czerwca 2017.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2016 r. można pobierać druki (formularze) wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to wynosi aktualnie 514 zł. Do dochodów nie wlicza się świadczeń z Programu 500+.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku czyli przy składaniu wniosku w terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w sierpniu 2016 roku.

Wnioskodawcą może być: rodzic ucznia, opiekun prawny, dorosły uczeń, dyrektor szkoły. Wnioski o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Ostrołęki można składać od 1 do 15 września 2016r. w godzinach 8.00–16.00 w siedzibie MOPR przy ul. Gen. J. Hallera 12 w pokoju 8A (I piętro). 15 września to termin wyznaczony ustawowo. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu (informacje w pokoju 8A).

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września do grudnia 2016r. i od stycznia do czerwca 2017 r. Decyzje administracyjne Wnioskodawcy muszą odebrać w Punkcie Informacyjnym MOPR w terminach: około 1 listopada 2016r. i 18 kwietnia 2017r.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją. Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce (w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 16:00) i na stronie internetowej: www.mopr.ostroleka.pl w dziale Nasza działalność>Stypendium szkolne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5