zdjecie 2866
zdjecie 2866
2021-10-28T11:29:27+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Stypendia dla uczniów. Dokonano ważnych zmian

REKLAMA
REKLAMA
0
0
1

W Ostrołęce dokonano zmian w programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Projekt skierowany będzie do dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie miasta (niekoniecznie mieszkających w mieście). Wiemy też już, jak będzie wyglądać kwestia stypendiów dla uczniów.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić ma do wspierania procesu edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w na terenie Miasta Ostrołęki bez względu na miejsce zamieszkania.

To jest właśnie ta różnica względem poprzedniego tego typu uchwały. Projekt uchwały dotyczy przede wszystkim zmiany odbiorców lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Tracąca moc prawną uchwała skierowana była do uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki, a przedstawiony projekt uchwały skierowany jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki.

Zmiany w stypendiach

Kolejne zaproponowane zmiany dotyczyły stypendiów.

Stypendium za wyniki w nauce będzie przyznawane raz w roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym ich przyznanie, uczniom szkół podstawowych w kwocie 100 zł za miesiąc (100 zł x 10 m-cy), a uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 200 zł za miesiąc (200 zł x 10 m-cy). Wypłacane będą jednorazowo w maksymalnej wysokości, stanowiącej dziesięciokrotność kwot określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Stypendia za osiągnięcia naukowe i wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego będą przyznawane raz w roku i wypłacane jednorazowo dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 500 zł, natomiast uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1 000 zł.

Stypendium edukacyjne przyznawane za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wyniki egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionych uczniów ostrołęckich szkół. Jednocześnie będzie stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i pracy.

Wprowadzono też nagrody rzeczowe w wysokości do 100 zł dla uczniów szkół podstawowych – klas I –III. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, poprzednie zapisy podobnej uchwały... mogły być nawet sprzeczne z Konstytucją:

Tracąca moc prawną uchwała przewidywała ustanowienie jednorazowego stypendium edukacyjnego Prezydenta Miasta dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, wyłącznie laureatom konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych oraz osiągnięć w działalności badawczo – naukowej i wynalazczej, w tym w ramach współpracy międzynarodowej. Wyłączała uczniów klas I – III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium czy nagrodę. Było to sprzeczne z wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa. Rada gminy może, a nawet powinna różnicować wymagania uprawniające do otrzymania stypendium, jednak zakres tych zróżnicowań musi znajdować usprawiedliwienie, zważywszy na cechy prawnie kluczowe, odnoszone do określonej kategorii adresatów. W przedkładanym projekcie uchwały zostało to wszystko uwzględnione

Na czwartkowej sesji rady miasta (28.10) radni zdecydowali o przyjęciu ww. przepisów.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×