zdjecie 1780
zdjecie 1780
2021-10-23T11:08:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wsparcie dla uczniów i nowe reguły stypendiów. Takie zmiany mogą zajść w Ostrołęce

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Podczas najbliższej sesji rady miasta podjęta zostanie decyzja w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”. Pewne zmiany dotyczyć mogą także stypendiów.

Wsparcie zdolnych uczniów ostrołęckich szkół

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić ma do wspierania procesu edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dotychczasowych klas szkół  ponadgimnazjalnych pobierających naukę w na terenie Miasta Ostrołęki bez względu na miejsce zamieszkania.

To jest właśnie ta różnica względem poprzedniego tego typu uchwały. Projekt uchwały dotyczy przede wszystkim zmiany odbiorców lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Tracąca moc prawną uchwała skierowana była do uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki, a przedstawiony projekt uchwały skierowany jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze. Dzieci i młodzież uzdolniona powinny mieć możliwość korzystania z odpowiednich warunków kształcenia, które pozwolą im w pełni rozwinąć swe zdolności – z pożytkiem dla siebie i całego społeczeństwa. Dlatego celem nadrzędnym jest utorowanie uzdolnionemu uczniowi drogi do odnoszenia sukcesów w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, naukowego, technicznego (w szczególności laureatów konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego).

- Promowanie uczniów uzdolnionych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży. Wdrożenie Programu przyczyni się do realizacji tego działania, wywoła pozytywne skutki wynikające z realizacji zaproponowanych form wspierania uczniów i doceniania ich osiągnięć edukacyjnych, w postaci zwiększenia aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, a także wzrostu liczby uczniów osiągających wymierne sukcesy edukacyjne - wskazano.

Zmiany w stypendiach

Kolejne zaproponowane zmiany dotyczą stypendiów.

Planuje się, że stypendium za wyniki w nauce będzie przyznawane raz w roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym ich przyznanie, uczniom szkół podstawowych w kwocie 100 zł za miesiąc (100 zł x 10 m-cy), a uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 200 zł za miesiąc (200 zł x 10 m-cy). Wypłacane będą jednorazowo w maksymalnej wysokości, stanowiącej dziesięciokrotność kwot określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Stypendium za osiągnięcia naukowe i wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego planuje się, że będą przyznawane raz w roku i wypłacane jednorazowo dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 500 zł, natomiast uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1 000 zł.

Stypendium edukacyjne przyznawane za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wyniki egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionych uczniów ostrołęckich szkół. Jednocześnie będzie stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i pracy.

Projekt uchwały przewiduje nagrody rzeczowe w wysokości do 100 zł dla uczniów szkół podstawowych – klas I –III. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, poprzednie zapisy podobnej uchwały... mogły być nawet sprzeczne z Konstytucją:

Tracąca moc prawną uchwała przewidywała ustanowienie jednorazowego stypendium edukacyjnego Prezydenta Miasta dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, wyłącznie laureatom konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych oraz osiągnięć w działalności badawczo – naukowej i wynalazczej, w tym w ramach współpracy międzynarodowej. Wyłączała uczniów klas I – III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium czy nagrodę. Było to sprzeczne z wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa. Rada gminy może, a nawet powinna różnicować wymagania uprawniające do otrzymania stypendium, jednak zakres tych zróżnicowań musi znajdować usprawiedliwienie, zważywszy na cechy prawnie kluczowe, odnoszone do określonej kategorii adresatów. W przedkładanym projekcie uchwały zostało to wszystko uwzględnione


Decyzja w sprawie przyjęcia nowego programu oraz zasad stypendialnych zapadnie 28 października br. podczas sesji rady miasta.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
listopad 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×