2013-04-05T01:55:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa XLII sesja Rady Miasta Ostrołęki [TRANSMISJA ON LINE]

REKLAMA
REKLAMA

O godzinie 10:00 rozpoczęła się XLII sesja Rady Miasta Ostrołęki. Najważniejszym punktem w porządku dzisiejszych obrad jest utworzenie dodatkowej strefy dla taksówek.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu XL  sesji Rady Miasta Ostrołęki (protokół do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przekształcenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przekształcenia IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka (dot. ul. Marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka (dot. ul. Emigrantów),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2013 roku”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Przewodniczących Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Przewodniczących Samorządów Osiedlowych
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób na terenie miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania oraz opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji:
· Budżetu i Finansów,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Przewodniczących Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Przewodniczących Samorządów Osiedlowych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. „Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2012”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie informacji.

23. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2012 roku,
a) wniosek Komisji:
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie sprawozdania.

24. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za rok 2012 oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie sprawozdania.

25. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
od 1 lutego do 28 lutego 2013 roku.

26. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

27. Oświadczenia Radnych.  

28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

29. Sprawy różne.

30. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
REKLAMA
Kalendarz imprez
listopad 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 31  1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×