zdjecie 3934
zdjecie 3934
zdjecie 3934
2020-10-20T09:13:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Większość radnych powiatowych przeciwnych podziałowi Mazowsza

REKLAMA
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.plzdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
7
23

15 głosami wobec pięciu wstrzymujących się od głosu Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła stanowisko w sprawie podziału Mazowsza. Samorządowcy w zdecydowanej większości są przeciwni pomysłowi forsowanemu przez rząd.

Uchwała dotycząca przyjęcia stanowiska w sprawie podziału Mazowsza na dwa oddzielne województwa była głównym punktem w porządku obrad poniedziałkowej sesji Rady Powiatu. W obradach odbywających się w trybie zdalnym uczestniczył marszałek Adam Struzik, który przedstawił negatywne skutki podziału województwa, szczególnie uwzględniając w tym straty, jakie poniesie subregion ostrołęcki.

Stanowisko w tej sprawie przygotowane przez Radę Powiatu podzielało w wielu punktach opinię wygłoszoną przez marszałka Struzika. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska przyjętego przez radnych powiatowych.

Stanowisko Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 października 2020 r.
dotyczące zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Rada Powiatu w Ostrołęce wyraża swoje stanowisko w sprawie integralności Województwa Mazowieckiego i powstrzymania ewentualnego planu podziału Województwa na dwa odrębne regiony.

Powiat Ostrołęcki jest częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, którą współtworzy od 1999 roku. To również dzięki wysiłkom naszych mieszkańców i dzięki pracy samorządu powiatu, Województwo Mazowieckie znajduje się dziś w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów Europy i jest liderem wśród polskich województw.

Rada Powiatu w Ostrołęce wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego, związanymi m.in. z ustanowieniem podwójnej administracji samorządowej i rządowej szczebla centralnego, co znacznie zwiększy wydatki na ten cel.

Dane, którymi posługuje się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wskazują, że podział województwa wpłynie negatywnie na rozwój tego regionu. Jako radni Powiatu Ostrołęckiego zgłaszamy swoje obawy m.in. o środki unijne, które w momencie podziału Mazowsza mogą zostać zagrożone, a które w sposób istotny wpływają i będą wpływać na rozwój naszej małej ojczyzny.

Nie wyobrażamy sobie, aby planowane inwestycje, związane chociażby z poprawą infrastruktury drogowej, mogły zostać niezrealizowane. Zamieszanie kompetencyjne, którego należy się spodziewać po podziale, spowoduje opóźnienia w wielu dziedzinach, w tym, co budzi nasz największy niepokój, w wykorzystaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2021-27.

Wiadomym jest także, że szereg inwestycji na terenie Powiatu Ostrołęckiego  realizowanych jest przy wydatnym udziale gmin, które w polityce długoterminowej, podobnie jak samorząd powiatu planują swoje wydatki i wkład własny. Wspomniany już podział Mazowsza wprowadza na każdym szczeblu samorządu niepewność co do przyszłych inwestycji, co zdecydowanie utrudnia długofalowe planowanie działań w naszym regionie. Kolejnym argumentem, który wywołuje  niepokój, są dochody z podatku CIT, które w przypadku podziału Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne – ulegną nierównemu podziałowi, sprawiając, że jedno z nowo powstałych województw znajdzie się wśród najbiedniejszych w kraju.

Ewentualne przeniesienie  stolicy nowego województwa do odległych, z punktu widzenia naszego powiatu, miejscowości, tj. do Radomia, Siedlec bądź Płocka, byłoby dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego oraz powodowałoby brak więzi emocjonalnych z nową stolicą.

Rada Powiatu w Ostrołęce pragnie podkreślić, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego powinna być poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników tych konsultacji.


Ostatecznie po merytorycznej dyskusji i wprowadzeniu dwóch poprawek, stanowisko Rady Powiatu zostało przyjęte 15 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących się.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×