2012-04-17T10:09:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zaczęły się wypłaty gigantycznych odszkodowań: „Zrobię wszystko, by marszałek czy wojewoda zwrócili miastu pieniądze”

REKLAMA
REKLAMA
Ostrołęka: Miasto zaczęło wypłacać odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg. Łączna kwota tych odszkodowań to około pięciu milionów złotych. Jednak prezydent nie zamierza rezygnować i zapewnia, że zrobi wszystko, aby pieniądze do miejskiej kasy wróciły. Według niego, odszkodowania powinien wypłacać właściciel przejętych gruntów, czyli Skarb Państwa lub województwo.

W 2008 r., na wniosek ratusza, wojewoda mazowiecki wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji dróg dla ulic: Warszawskiej, Stacha Konwy, I AWP, Ostrowskiej i Słowackiego (będących odcinkami dróg krajowych nr 61 i nr 53 oraz wojewódzkiej nr 627).

Następnie, na wniosek zarządcy dróg, czyli prezydenta Ostrołęki, wojewoda wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa lub województwa mazowieckiego, a nie Ostrołęki.

Jednocześnie wojewoda zobowiązał do wypłaty odszkodowania prezydenta miasta, który od wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowania wniósł odwołanie do ministra infrastruktury. Jednak minister utrzymał w mocy zaskarżone decyzje wojewody. Stały się one prawomocne.

W stosunku do jednej z nich prezydent wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niestety, skarga została rozpatrzona na niekorzyść miasta.

Odszkodowania dla kilkudziesięciu właścicieli gruntów - zaczęto już je wypłacać - wyniosą w sumie około pięciu milionów złotych. Jak się dowiedzieliśmy, większość pieniędzy na odszkodowania została zabezpieczona w budżecie miasta, ponieważ spodziewano się niekorzystnej decyzji WSA. Jednak ostrołęcki ratusz nie zamierza się poddawać, w piśmie do osób, które otrzymają odszkodowania, prezydent Janusz Kotowski zapewnia, że zrobi wszystko, by marszałek czy wojewoda zwrócili miastu pieniądze. Prawdopodobnie wniesiona zostanie skarga kasacyjna. Poniżej publikujemy w całości list prezydenta do właścicieli gruntów, którzy otrzymają odszkodowania.

W związku ze skomplikowaną sytuacją dotyczącą należnych właścicielom odszkodowań za grunty przy ul. Ostrowskiej, Słowackiego, Stacha Konwy, Warszawskiej i innych, chciałbym serdecznie przeprosić za długo trwające procedury i raz jeszcze przypomnieć, że Prezydent Miasta ani przez chwilę nie negował prawa właścicieli do należnych środków finansowych.

Zwłoka wynikała jedynie z faktu, iż szukałem wszelkich środków prawnych, by przeciwstawić się jawnej niesprawiedliwości, jakiej - w mojej ocenie - doświadcza Miasto. Jestem przekonany, że to odpowiednio marszałek lub wojewoda, a nie prezydent miasta powinien wypłacać Państwu należność za przejęte grunty.

Łatwo jest różnym wojewodom i marszałkom wydawać decyzje, gdy wypłatą obciążony jest - moim zdaniem - niesprawiedliwie samorząd miasta. W końcu przejęta ziemia przeszła na własność marszałka a nie miasta Ostrołęki. To tak jakby jeden sąsiad otrzymał nowy kawałek pola, a drugi musiał za to zapłacić.

Ja po prostu chciałem do końca bronić mojego Miasta przed niesprawiedliwością. Nigdy nie negowałem tego, że mieszkańcom należą się pieniądze za przejęte grunty. Chciałem jednak, by zapłacił za te grunty ten, kto przejmuje tę ziemię a więc wojewoda czy marszałek. To dlatego nawet odwołałem się do sądu. Jeśli nawet Miasto Ostrołęka przegrywa w I instancji, bo przepisy nie zawsze są sprawiedliwe, chcę zrobić wszystko by obronić Miasto przed niesprawiedliwością.

Mam jednak świadomość, że procesy trwają długo, a Państwo nie możecie i nie chcecie już czekać. Dlatego postanowiłem wypłacić należne za grunt pieniądze z kasy miasta.

Zapewniam jednak, że zrobię wszystko, by marszałek czy wojewoda zwrócili miastu pieniądze, które wypłacamy z niezbyt przecież bogatego budżetu Ostrołęki.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie, oczywistym faktem jest waloryzacja odszkodowania na dzień jego wypłaty, nie mniej jednak waloryzacja i ustalenie ustawowych odsetek wymaga formy decyzji administracyjnej, dlatego też nastąpi w terminie późniejszym.

Wyliczenia aktualnej kwoty zwaloryzowanego odszkodowania dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego - art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Dopiero po ogłoszeniu wskaźnika za miesiąc kwiecień 2012 r. możliwe będzie dokonanie waloryzacji.

Wskaźniki za miesiąc poprzedni ogłaszane są po dwudziestym dniu następnego miesiąca, w związku z tym przewidywany termin wydania decyzji o waloryzacji i ustaleniu ustawowych odsetek to 30 czerwca 2012 r.Do sprawy będziemy wracać.
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2