zdjecie 5438
zdjecie 5438
2018-11-26T17:08:36+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

I sesja Rady Gminy Kadzidło [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Kadzidle
REKLAMA
3
2
38

23 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy Kadzidło. Obrady miały wyjątkowy charakter, ze względu na zaprzysiężenie nowych radnych oraz nowego-starego wójta, Dariusza Łukaszewskiego.

 
Przewodniczącym - seniorem został radny Tadeusza Bieńkowski. Ślubowanie złożyli radni oraz wójt Dariusz Łukaszewski. Wójt zaprosił wszystkich radnych do współpracy, prosił, aby dobro gminy było ważniejsze od przynależności partyjnej, ambicji, jakichkolwiek podziałów. Za dotychczasowy trud podziękowali wójtowi: Adam Białobrzeski - radny powiatowy, dyrektorzy szkół, twórcy ludowi oraz sołtysi. Nie zabrakło również pieśni "Panie, modlitwy słów", pięknie wygranej na trąbce przez Stanisława Gawrycha.
 
Obecną Radę Gminy tworzą:
 
Ewa Szurnicka, Jan Kaczyński, Jan Mirosław Kulasik, Paweł Zbigniew Gadomski, Tadeusz Bieńkowski, Barbara Bączek, Paweł Majewski, Zdzisław Cymek, Marian Pajka, Roman Florek, Jerzy Prusaczyk, Justyna Marta Duszak, Stanisław Aptacy, Michał Kaczyński, Katarzyna Pawłowska.
 
Przewodniczącą Rady Gminy została radna Barbara Bączek.
 
Otrzymała dziesięć głosów. Na jej konkurentkę, radną Ewę Szurnicką, oddano pięć głosów. Stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy przypadło radnemu Zdzisławowi Cymkowi, konkurującemu w głosowaniu z radną Ewą Szurnicką.
 
Dłuższą dyskusję wzbudziło ustalenie wynagrodzenia wójtowi.
 
Radny Paweł Majewski złożył wniosek o ustalenie wynagrodzenia na znacznie niższym poziomie niż dotychczasowy. Wniosek swój uzasadnił wysokim zadłużeniem oraz niskim miejscem Gminy w rankingach. Nie zgodził się z tymi argumentami wójt Dariusz Łukaszewski, który przypomniał, że zadłużenie wynosi 28% (w roku 2006 znacznie przekroczyło 40%), budżet jest stabilny. Wójt podał również pozostałe rankingi zamieszczone w piśmie "Wspólnota", które są dowodem na dobrą pracę gminy (m.in. rankingi "Sukces kadencji", "Sukces społeczny", "Ranking ekonomiczny"), i sytuują Gminę na dobrych pozycjach w powiecie oraz kraju. Wójt zwrócił również uwagę, że są na sali radni, którzy w poprzedniej kadencji głosowali właśnie za zaciągnięciem kredytów, a to powinno zmusić do bardziej dojrzałej refleksji nad oceną pracy wójta oraz stanem budżetu.
 
Wniosek przeciwny do wniosku radnego Pawła Majewskiego złożył radny Jan Kaczyński, który znacznie szczegółowiej i szerzej ukazał sukcesy poprzednich kadencji oraz samą pracę wójta.
 
Radny wnioskodawca podkreślił dużą aktywność wójta, obecność na wszystkich gminnych wydarzeniach, pozyskanie znacznych środków finansowych, przeprowadzenie najważniejszych inwestycji, udaną promocję, realizację wielu cennych pomysłów. Radny przedstawił również zestawienie liczbowe poprzednich lat oraz zaprezentował szereg argumentów ukazujących rzetelność pracy wykonanej przez wójta. A oto zestawienie przytoczone przez radnego Jana Kaczyńskiego:
 
 
Gmina w liczbach - zestawienia:
Zadłużenie gminy:
Grudzień 2006 - kredyty wraz z pożyczkami 11 441 310 zł = 42,6% (wysokość budżetu
ok. 24 000 000 zł).
Listopad 2018 - 13 478 356 zł = 26,7% (wysokość budżetu ok. 50 000 000 złotych).
Wysokość budżetu wykonywanego przez wójta 50 000 000 złotych (wysokość budżetu w roku 2006 około 24 000 000 zł).
 
Wydatki inwestycyjne 2008-2017:
Budowa oświetlenia ulicznego - 1 100 000 zł.
Budowa dróg - 29 000 000 zł.
Budowa kanalizacji, wodociągów, instalacji komunalnych - 25 000 000 zł.
Inwestycje sportowe, kultura, świetlice - 13 000 000 zł.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - 4 926 128 zł.
Razem: 73 026 128 zł.
 
Pozyskane środki na najważniejsze inwestycje:
Inwestycje kanalizacyjno-wodociągowe - 18 041 267 zł.
Inwestycje drogowe - 7 000 000 zł.
Inwestycje sportowe oraz świetlice - 10 000 000 zł.
Pomniki, odnowienie cmentarzy - 90 500 zł.
Oświata 1 300 000 zł (zajęcia pozalekcyjne, place zabaw, aktywne tablice).
Ochotnicze straże pożarne - 2 457 568 zł.
Razem: ok. 39 000 000 zł.
 
Powstałe nowe budynki, obiekty bądź wyremontowane budynki istniejące:
biblioteka w Kadzidle;
remiza strażacka w Kadzidle;
remiza strażacka w Dylewie;
remiza strażacka w Kuczyńskich;
remiza strażacka w Wachu;
świetlice wiejskie w: Strzałkach, Kuczyńskich, Piaseczni, Chudku, Tatarach, Klimkach, Czarni, Golance, Krobi, Dylewie, Kierzku;
odnowiliśmy budynki szkolne w Dylewie, Chudku, Wachu, Kadzidle, Glebie, Kierzku;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
Ośrodek Zdrowia;
Dworzec autobusowy;
odnowiony stadion w Kadzidle wraz z bieżnią tartanową;
powstało pięć boisk wielofunkcyjnych z kortami tenisowymi;
powstało pięć bieżni tartanowych;
powstało osiem punktów rekreacyjnych (siłownie pod chmurką);
kort tenisowy w Kadzidle;
dwa obiekty sportowe "Orlik" w Dylewie i Kadzidle.
 
Ciekawostki:
wyasfaltowano - około 80 dróg i ulic;
zakupiono 4 samochody strażackie;
przybyło blisko 75 kilometrów sieci wodociągowej;
przybyło około 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej;
blisko 1000 uczniów skorzystało z bezpłatnej nauki pływania;
blisko 250 uczniów skorzystało z bezpłatnych kolonii letnich;
jako druga Gmina w powiecie rozszerzyliśmy Kartę Dużej Rodziny;
jako pierwsza Gmina w powiecie wprowadziliśmy dopłaty do kotłów;
jako druga Gmina w powiecie wprowadziliśmy dopłaty do oczyszczalni;
zebrano 1100 ton eternitu wydając na to przedsięwzięcie 300 000 zł;
ufundowano 4 sztandary;
odnowiono wszystkie cmentarze wojenne;
uczczono obeliskami bohaterów: w Kierzku i Kadzidle (cztery obeliski);
została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która należy do najnowocześniejszych obiektów w powiecie;
powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych - JBB;
gmina trzykrotnie gościła w Kadzidle zespół Legii Warszawa;
stworzono dwie stołówki: w Wachu i Chudku;
wymieniono większość wiat przystankowych;
wymieniono wszystkie lampy uliczne na lampy energooszczędne;
stworzono pięć placów zabaw;
stworzono osiem miejsc rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne);
nawiązano współpracę partnerską z samorządami na Litwie i Polsce;
stworzono instytucję Honorowych Obywateli Gminy Kadzidło, którzy rozsławiają Gminę Kadzidło i Kurpie;
wsparto organizacje pozarządowe (stowarzyszenia);
wsparto powiat ostrołęcki w budowie dróg, chodników i ścieżek rowerowych (Chudek, Piasecznia, Gleba, Wach, Golanka, Dylewo, Kadzidło);
wprowadzono dialekt kurpiowski do szkół, promujemy kulturę kurpiowską;
wsparto sport szkolny, utrzymujemy stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe;
Rada Gminy zawsze uznawała poprawność wydatkowania pieniędzy (wójt otrzymywał absolutorium);
trzykrotnie Urząd Gminy był kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zawsze z pozytywnym wynikiem, bez większych zaleceń, kontrole potwierdzały wzorową pracę urzędu;
Gmina Kadzidło należy do najludniejszych i najrozleglejszych gmin w województwie mazowieckim (trzecia co do wielkości - poza Warszawą), liczy: 11 500 mieszkańców, Goworowo 8 500, Lelis 9 500, Baranowo 6 600, Myszyniec 10 500, Czarnia 2 600, Łyse 8 400).
 
Licznie zebrana publiczność nagrodziła wystąpienie radnego Jana Kaczyńskiego gorącymi brawami. Radni, którzy tworzą obecną większość, startujący z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Śniadach, popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość, nie przyjęli tych argumentów, chociaż w samej dyskusji nie zabrali już głosu. Nikt z radnych nie odniósł się ani do wystąpienia radnego Jana Kaczyńskiego, ani do wystąpienia wójta.
 
Ostatecznie radni: Barbara Bączek, Paweł Majewski, Zdzisław Cymek, Marian Pajka, Roman Florek, Jerzy Prusaczyk, Justyna Duszak, Stanisław Aptacy, Michał Kaczyński, Katarzyna Pawłowska, ustalili nowe wynagrodzenie, wynoszące, włącznie z obowiązkową wysługą za przepracowane lata, 3862 netto. W porównaniu z poprzednim wynagrodzeniem obecne jest niższe o ponad 3000 zł netto. Jest to najniższe wynagrodzenia wójtowskie w całym powiecie ostrołęckim. Głosowanie odbyło się w obecności gości: starosty Stanisława Kubła oraz ks. Ryszarda Kłosińskiego - proboszcza Parafii Kadzidło.
 
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 17:43 26-11-2018,   67%
Jaka praca taka płaca.
odpowiedz   •   oceń :  
~Wyborca, 13:38 27-11-2018,   100%
I bardzo dobrze. Najwyższy czas zacząć oszczędzać i spłacać gminne kredyty. Inwestycje zebrane z 10 lat nie pozwalają na kolana. Zadam pytanie dotyczące obietnic wyborczych - gdzie te ścieżki rowerowe???? I kanalizacja w całej GMINIE ??? Tak głośno obiecywane przy wcześniejszych wyborach. Za obietnice w ostatnich wyborach, gdzie Wójt tylko zadania własne gminy obiecywał, to i tak spore wynagrodzenie. Ludzie pracujący w gminie i realizujący te zadania takich wynagrodzeń nie mają.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kurpianka, 22:49 27-11-2018,   -
@~Wyborca Sprawdzam! A kto obiecywał kanalizację w całej Gminie? Proszę jakiś oficjalny dokument?
odpowiedz   •   oceń :  
~Obserwator, 18:30 26-11-2018,   35%
Takiej bezczelności i chamstwa to nigdy nie było. Nowa rada pokazała na co ją stać.
odpowiedz   •   oceń :  
~Jan, 18:38 26-11-2018,   72%
Spokojnie wystarczy mu tyle. Bardzo się cieszę
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:44 26-11-2018,   71%
To wójt Kadzidła zarabiał do tej pory 6800 netto a prezydent miasta zarabia  7300 netto ... troche ta roznica mała jak na różnice wielkości gminy i miasta.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:02 26-11-2018,   23%
Ciekawe gościu jakby tobie ktoś obciął połowę bez powodu, tylko dlatego, że jesteś z nieodpowiedniej opcji... Wtedy też byłbyś taki wyszczekany.?
Dla mnie to NIENORMALNE.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:16 27-11-2018,   93%
Dario, nie płacz. Do roboty.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kadzidlak, 18:56 26-11-2018,   65%
O ile MO zmienia się w Mój Kulik to eO zmienia się w Mój Łukaszewski . Radzę bezkrytycznie nie wstawiać co wójt z Kadzidła przysyłać. Miałem Was za bardziej obiektywny portal.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kadzidlak, 19:24 26-11-2018,   65%
Przepraszam nie Mój Łukaszewski tylko eŁukaszewski
odpowiedz   •   oceń :  
~Kurp, 20:52 26-11-2018,   42%
No niestety Kadzidło wstępuje w pięć lat pisowskiego ciemnogrodu, z którego Ostrołęka właśnie się wyrwała.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ewa, 23:34 26-11-2018,   24%
@~Kurp Ta Śniadachowa taka mściwa?!  Powinna do Olszewo Borek do tej pisowskiej marionetki dołączyć.
odpowiedz   •   oceń :  
~Do Kurp, 21:05 26-11-2018,   78%
Jak się nie znasz to nie pouczaj Nas Kadzidlaków. Łukaszewski to farbowany lis, który współpracował i z PiS i z PO, ale też z PSL. Łukaszewski w Kadzidle ma zagorzałych przeciwników i wśród zwolenników PiS, jak i PO, PSL, a nawet SLD i Bezpartyjnego Powiatu. Po prostu ma takie autorytarne zapędy, że denerwuje sporą część zwolenników wszystkich partii i komitetów bezpartyjnych. O dziwo zaskoczę Cię i powiem , że ma duże poparcie od starszych członków kółek różańcowych , a denerwuje głównie niezależnych finansowo i aktywnych ludzi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kurp, 23:04 26-11-2018,   12%
@~Do Kurp I słusznie, bo gmina to nie folwark partyjny, aby nigdzie nie należał i nie wysługiwał się partyjnym decydentom
odpowiedz   •   oceń :  
~Kurpianka, 22:51 27-11-2018,   0%
@~Do Kurp To jak on te wybory wygrał?
odpowiedz   •   oceń :  
~Kadzidlanka, 21:25 26-11-2018,   35%
Wstyd, wstyd, wstyd...zemsta za przegraną na wojta
odpowiedz   •   oceń :  
~kadzidlak, 21:55 26-11-2018,   75%
W Kadzidle krąży taka plotka, że wójt ma jakąś willę pod Warszawą i miał ambicje w Warszawce działać  . Czy można to jakoś sprawdzić?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:23 26-11-2018,   24%
@~kadzidlak Krąży też plotka, że jakiś Michaś robi na kolanach dobrze jakiemuś Stasiowi. Czy mozna to jakos
odpowiedz   •   oceń :  
~Do gosc, 22:48 26-11-2018,   90%
A słyszałeś , że krąży też plotka, że jakiś Adaś robi na kolanach jakiemuś Dareczkowi. Czy można to jakoś
odpowiedz   •   oceń :  
~znudzony, 23:02 26-11-2018,   28%
@~kadzidlak Potwierdzam. W Podkowie Leśnej. Dwie wille. Jedna z basenem. Druga z lotniskiem. Jeszcze jedna w Patagonii i cztery w Himalajach, pole golfowe na Sarydnii, i tor wyścigowy nieopodal, stadnina koni w Lasku Bulońskim, i fabryka musztardy na Okinawie, sześć browarów w Hong-Kongu, i winiarnia w Toskanii. Wójt ma działać w Warszawie, Hondurasie, Paryż, Wyspach Liparyjskich, Mandżurii, Archipelagu Popielatych Gęsi, i atolu Słodkiej Wody Deszczowej. Ponoć widziany był w Brazylii, Namibii, a nawet Golance, gdzie podbierał zza siatki daniele. A jeszcze, a jeszcze, a jeszcze ...
odpowiedz   •   oceń :  
~jańcio, 22:44 26-11-2018,   86%
Ależ heca się wydarzyła
Kobzieta Wielkiego Poetę przechytrzyła
Konia trojańskiego do powiatu organizował
I własnego podwórka nie upilnował
odpowiedz   •   oceń :  
~również z Kadzidła, 22:48 26-11-2018,   12%
Popieram ~Kadzidlanka
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:05 26-11-2018,   -
Uuu interesująca dyskusja.
Zartowałem idę spać.
odpowiedz   •   oceń :  
~Z Kadzidła, 08:41 27-11-2018,   94%
Szanowni Państwo,
Proszę popatrzeć na 4 od góry artykuł z 20.11.2018: kadzidlo.pl/
Tam z tyłu stoją Panowie mający wiele wspólnego z witryną kadzidło.pl oraz eostroleka.pl …
Następnie zerknijcie Państwo na artykuł z 26.11.2018 na tej same stronie, proponuję porównać go z artykułem: http://www.eostroleka.pl/i-sesja-rady-gminy-kadzidlo-wideo-zdjecia,art69209.html
Wiecie czym się różni?
Podpowiem.
Dodano: „Obrady miały wyjątkowy charakter, ze względu na zaprzysiężenie nowych radnych oraz nowego-starego wójta, Dariusza Łukaszewskiego”
Toż to „obiektywizm” najwyższej próby, nawet MO, czy jak mawiają klasycy MK wysiliła się na „coś od siebie” natomiast od eO spodziewałem się więcej, znacznie więcej niż tylko eŁ…
Pozdrawiam ekipę eO vel eŁ.
odpowiedz   •   oceń :  
~Wyborca, 09:42 27-11-2018,   40%
To raczke do tego dolozyl i Kubel....a na Sniadachowa to przyjdzie czas kij ma dwa konce....ludzie dali sie omamic...P.Darku wazne ze pan to gosc przy tej opozycji..
odpowiedz   •   oceń :  
~również wyborca, 10:05 27-11-2018,   29%
Popieram ~Wyborca, 09:42 27-11-2018
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:07 27-11-2018,   0%
WSTYD tak okradać. Ciekaw jestem czy kolejnemu wójtowi to będzie pasowało za 3000 odpowiadać na takim stanowisku. Ludzie kogo wy wybraliście? Zastanówcie się przy następnych wyborach i złodziejem podziękujcie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gosc, 11:57 27-11-2018,   78%
Bardzo dobrze. Jak zlikwidował szkoły i przez to obniżył pensje nauczycielom , którzy musieli zacząć pracować w szkołach niesamorządowych to nie oburzał się tak. Teraz poczuje jak to jest.
odpowiedz   •   oceń :  
~Z Kadzidła, 12:02 27-11-2018,   95%
Szanowni Państwo,
Pan Łukaszewski jako ciekawostkę podaje: „stworzono instytucję Honorowych Obywateli Gminy Kadzidło, którzy rozsławiają Gminę Kadzidło i Kurpie;”
Proszę ponowni zajrzeć na stronę: http://www.kadzidlo.pl/hogk_lkn.htm
W roku 2014 Honorowym Obywatelem Gminy Kadzidło został m.in. Pan Woźniakowski Henryk, który jest prezesem zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” oraz bratem Róży Thun.
Czy przypadkiem ten sam Znak nie wydaje książek Jana Tomasza Grossa?
Wyżej wymienionych osób chyba nie trzeba przedstawiać…
Ciekawe co ma do powiedzenia w tej sprawie Pan Łukaszewski?
Pozdrawiam i zachęcam do lektury.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:30 27-11-2018,   90%
Z tego co słyszę, to za pół roku będzie referendum o odwołanie wójta.

Sądzę że mieszkańcy gminy teraz już widzą że mu chodzi tylko o kasę i tylko o kasę i tylko jednostki będą za wójtem pazernym.

Jak to na Kurpiach mówią "Za złotówkę by sukę gonił do Warszawy."
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:36 27-11-2018,   0%
Pozdrawiam najładniejszą radczynię prawa Panią Alinkę.Panie Wójcie wspaniały człowiek,wielkiej klasy fachowiec. GRATULUJĘ WYBORU!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Kadzidlo, 19:47 27-11-2018,   72%
Czemu nie piszecie prawdy?
Wójt w roku 2017 zarobił 157tys. Dzieląc to na 13 (dodatkowa wypłata) to daje kwotę 12 tys brutto. Z tego jest netto jakieś 8400 netto, na rękę. Po obecnej obniżce wynoszącej 3000 netto to na konto wójta będzie wplywala kwota nie 3800 zł jak tu się uparcie powtarza, a 5400zl.
Gdyby nie został na swoim stanowisku to nie miałby nic.
Jeśli ze strony Pana Darka jest taki lament to piastuje on swoje stanowisko za netto 5400 zł dla służby i dobra Gminy Kadzidło, czy aby zapchac sobie kieszeń?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:57 27-11-2018,   90%
Do obrońców Pana Łukaszewskiego
Spróbujcie tylko iść do Niego i wypowiedzieć swoje zdanie (nie to co chce On usłyszeć) to zobaczycie wtedy jaki to cudowny, wspaniały człowiek. Kto nie miał z Nim doczynienia osobiście ten tego nie wie. Oczywiście na ulicy kłania się, całuje rączki, wszystko co dobre to Jego zasługa, a co złe to reszta świata. Na sesji mówił, że robił tylko to co Rada kazała. Gó..no prawda. On rządził a jego rada klaskała uszami. Teraz niech zobaczy jak się rządzi z opozycją.
Pozdrawiam
odpowiedz   •   oceń :  
~ofiara, 22:55 27-11-2018,   25%
Tak, tak, ostatnio to nawet mnie pobił, złamał kończynę górną, czaszkę rozłupał, a kończynę dolną zjadł w tri miga, z bebechów uczynił wisior. Straszny to człowiek!
odpowiedz   •   oceń :  
~Bohater, 01:07 28-11-2018,   75%
@~ofiara Nie wierze, że Wójt jest taki zły. Ostatnio mi obiecał, że odda mi całą wypłatę, opłaci urlop w Chorwacji i postawi dom. Obiecał osobiście położyć kostkę brukowa, która wyprodukuje własnymi rękoma. Do tego obiecał zatrudnić mojego syna, brata, dziadka i nawet stryjenke na staż w Gminie.
Do gabinetu Pana Wójta wchodzimy z problemem, a wychodzimy z obietnicą, która ta obietnicą pozostaje do końca świata i jeden dzień dłużej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:03 28-11-2018,   75%
@~ofiara Darek te Twoje teksty i słownictwo poznam wszędzie. Poematem pisane.
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 10:04 28-11-2018,   100%
Darek opowiadał , że jak nie będzie miał przychylanej rady to nie chce być wójtem. Został, więc jak płaca mu się nie podoba to niech zrezygnuje. Taki fachowiec to na wolnym rynku powinien znaleźć pracę. Tyle tylko, że nie zrezygnuje, gdyż jako nauczyciel zarobi mniej i będzie musiał się znacznie więcej napracować niż jako wójt. Wiec nie ma co przejmować się jego bajkami.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gosc, 21:45 28-11-2018,   100%
Bardzo dobrze. Jak zlikwidował szkoły i przez to obniżył pensje nauczycielom , którzy musieli zacząć pracować w szkołach niesamorządowych to nie oburzał się tak. Teraz poczuje jak to jest.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4  5  6 dk7
dk8  9  10  11  12  13  14
dk15  16  17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Koncerty
Kino JANTAR
×