zdjecie 907
zdjecie 907
2018-11-26T17:08:36+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

I sesja Rady Gminy Kadzidło [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. Urząd Gminy w Kadzidle
REKLAMA
3
2
38

23 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy Kadzidło. Obrady miały wyjątkowy charakter, ze względu na zaprzysiężenie nowych radnych oraz nowego-starego wójta, Dariusza Łukaszewskiego.

 
Przewodniczącym - seniorem został radny Tadeusza Bieńkowski. Ślubowanie złożyli radni oraz wójt Dariusz Łukaszewski. Wójt zaprosił wszystkich radnych do współpracy, prosił, aby dobro gminy było ważniejsze od przynależności partyjnej, ambicji, jakichkolwiek podziałów. Za dotychczasowy trud podziękowali wójtowi: Adam Białobrzeski - radny powiatowy, dyrektorzy szkół, twórcy ludowi oraz sołtysi. Nie zabrakło również pieśni "Panie, modlitwy słów", pięknie wygranej na trąbce przez Stanisława Gawrycha.
 
Obecną Radę Gminy tworzą:
 
Ewa Szurnicka, Jan Kaczyński, Jan Mirosław Kulasik, Paweł Zbigniew Gadomski, Tadeusz Bieńkowski, Barbara Bączek, Paweł Majewski, Zdzisław Cymek, Marian Pajka, Roman Florek, Jerzy Prusaczyk, Justyna Marta Duszak, Stanisław Aptacy, Michał Kaczyński, Katarzyna Pawłowska.
 
Przewodniczącą Rady Gminy została radna Barbara Bączek.
 
Otrzymała dziesięć głosów. Na jej konkurentkę, radną Ewę Szurnicką, oddano pięć głosów. Stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy przypadło radnemu Zdzisławowi Cymkowi, konkurującemu w głosowaniu z radną Ewą Szurnicką.
 
Dłuższą dyskusję wzbudziło ustalenie wynagrodzenia wójtowi.
 
Radny Paweł Majewski złożył wniosek o ustalenie wynagrodzenia na znacznie niższym poziomie niż dotychczasowy. Wniosek swój uzasadnił wysokim zadłużeniem oraz niskim miejscem Gminy w rankingach. Nie zgodził się z tymi argumentami wójt Dariusz Łukaszewski, który przypomniał, że zadłużenie wynosi 28% (w roku 2006 znacznie przekroczyło 40%), budżet jest stabilny. Wójt podał również pozostałe rankingi zamieszczone w piśmie "Wspólnota", które są dowodem na dobrą pracę gminy (m.in. rankingi "Sukces kadencji", "Sukces społeczny", "Ranking ekonomiczny"), i sytuują Gminę na dobrych pozycjach w powiecie oraz kraju. Wójt zwrócił również uwagę, że są na sali radni, którzy w poprzedniej kadencji głosowali właśnie za zaciągnięciem kredytów, a to powinno zmusić do bardziej dojrzałej refleksji nad oceną pracy wójta oraz stanem budżetu.
 
Wniosek przeciwny do wniosku radnego Pawła Majewskiego złożył radny Jan Kaczyński, który znacznie szczegółowiej i szerzej ukazał sukcesy poprzednich kadencji oraz samą pracę wójta.
 
Radny wnioskodawca podkreślił dużą aktywność wójta, obecność na wszystkich gminnych wydarzeniach, pozyskanie znacznych środków finansowych, przeprowadzenie najważniejszych inwestycji, udaną promocję, realizację wielu cennych pomysłów. Radny przedstawił również zestawienie liczbowe poprzednich lat oraz zaprezentował szereg argumentów ukazujących rzetelność pracy wykonanej przez wójta. A oto zestawienie przytoczone przez radnego Jana Kaczyńskiego:
 
 
Gmina w liczbach - zestawienia:
Zadłużenie gminy:
Grudzień 2006 - kredyty wraz z pożyczkami 11 441 310 zł = 42,6% (wysokość budżetu
ok. 24 000 000 zł).
Listopad 2018 - 13 478 356 zł = 26,7% (wysokość budżetu ok. 50 000 000 złotych).
Wysokość budżetu wykonywanego przez wójta 50 000 000 złotych (wysokość budżetu w roku 2006 około 24 000 000 zł).
 
Wydatki inwestycyjne 2008-2017:
Budowa oświetlenia ulicznego - 1 100 000 zł.
Budowa dróg - 29 000 000 zł.
Budowa kanalizacji, wodociągów, instalacji komunalnych - 25 000 000 zł.
Inwestycje sportowe, kultura, świetlice - 13 000 000 zł.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - 4 926 128 zł.
Razem: 73 026 128 zł.
 
Pozyskane środki na najważniejsze inwestycje:
Inwestycje kanalizacyjno-wodociągowe - 18 041 267 zł.
Inwestycje drogowe - 7 000 000 zł.
Inwestycje sportowe oraz świetlice - 10 000 000 zł.
Pomniki, odnowienie cmentarzy - 90 500 zł.
Oświata 1 300 000 zł (zajęcia pozalekcyjne, place zabaw, aktywne tablice).
Ochotnicze straże pożarne - 2 457 568 zł.
Razem: ok. 39 000 000 zł.
 
Powstałe nowe budynki, obiekty bądź wyremontowane budynki istniejące:
biblioteka w Kadzidle;
remiza strażacka w Kadzidle;
remiza strażacka w Dylewie;
remiza strażacka w Kuczyńskich;
remiza strażacka w Wachu;
świetlice wiejskie w: Strzałkach, Kuczyńskich, Piaseczni, Chudku, Tatarach, Klimkach, Czarni, Golance, Krobi, Dylewie, Kierzku;
odnowiliśmy budynki szkolne w Dylewie, Chudku, Wachu, Kadzidle, Glebie, Kierzku;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
Ośrodek Zdrowia;
Dworzec autobusowy;
odnowiony stadion w Kadzidle wraz z bieżnią tartanową;
powstało pięć boisk wielofunkcyjnych z kortami tenisowymi;
powstało pięć bieżni tartanowych;
powstało osiem punktów rekreacyjnych (siłownie pod chmurką);
kort tenisowy w Kadzidle;
dwa obiekty sportowe "Orlik" w Dylewie i Kadzidle.
 
Ciekawostki:
wyasfaltowano - około 80 dróg i ulic;
zakupiono 4 samochody strażackie;
przybyło blisko 75 kilometrów sieci wodociągowej;
przybyło około 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej;
blisko 1000 uczniów skorzystało z bezpłatnej nauki pływania;
blisko 250 uczniów skorzystało z bezpłatnych kolonii letnich;
jako druga Gmina w powiecie rozszerzyliśmy Kartę Dużej Rodziny;
jako pierwsza Gmina w powiecie wprowadziliśmy dopłaty do kotłów;
jako druga Gmina w powiecie wprowadziliśmy dopłaty do oczyszczalni;
zebrano 1100 ton eternitu wydając na to przedsięwzięcie 300 000 zł;
ufundowano 4 sztandary;
odnowiono wszystkie cmentarze wojenne;
uczczono obeliskami bohaterów: w Kierzku i Kadzidle (cztery obeliski);
została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która należy do najnowocześniejszych obiektów w powiecie;
powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych - JBB;
gmina trzykrotnie gościła w Kadzidle zespół Legii Warszawa;
stworzono dwie stołówki: w Wachu i Chudku;
wymieniono większość wiat przystankowych;
wymieniono wszystkie lampy uliczne na lampy energooszczędne;
stworzono pięć placów zabaw;
stworzono osiem miejsc rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne);
nawiązano współpracę partnerską z samorządami na Litwie i Polsce;
stworzono instytucję Honorowych Obywateli Gminy Kadzidło, którzy rozsławiają Gminę Kadzidło i Kurpie;
wsparto organizacje pozarządowe (stowarzyszenia);
wsparto powiat ostrołęcki w budowie dróg, chodników i ścieżek rowerowych (Chudek, Piasecznia, Gleba, Wach, Golanka, Dylewo, Kadzidło);
wprowadzono dialekt kurpiowski do szkół, promujemy kulturę kurpiowską;
wsparto sport szkolny, utrzymujemy stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe;
Rada Gminy zawsze uznawała poprawność wydatkowania pieniędzy (wójt otrzymywał absolutorium);
trzykrotnie Urząd Gminy był kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zawsze z pozytywnym wynikiem, bez większych zaleceń, kontrole potwierdzały wzorową pracę urzędu;
Gmina Kadzidło należy do najludniejszych i najrozleglejszych gmin w województwie mazowieckim (trzecia co do wielkości - poza Warszawą), liczy: 11 500 mieszkańców, Goworowo 8 500, Lelis 9 500, Baranowo 6 600, Myszyniec 10 500, Czarnia 2 600, Łyse 8 400).
 
Licznie zebrana publiczność nagrodziła wystąpienie radnego Jana Kaczyńskiego gorącymi brawami. Radni, którzy tworzą obecną większość, startujący z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Śniadach, popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość, nie przyjęli tych argumentów, chociaż w samej dyskusji nie zabrali już głosu. Nikt z radnych nie odniósł się ani do wystąpienia radnego Jana Kaczyńskiego, ani do wystąpienia wójta.
 
Ostatecznie radni: Barbara Bączek, Paweł Majewski, Zdzisław Cymek, Marian Pajka, Roman Florek, Jerzy Prusaczyk, Justyna Duszak, Stanisław Aptacy, Michał Kaczyński, Katarzyna Pawłowska, ustalili nowe wynagrodzenie, wynoszące, włącznie z obowiązkową wysługą za przepracowane lata, 3862 netto. W porównaniu z poprzednim wynagrodzeniem obecne jest niższe o ponad 3000 zł netto. Jest to najniższe wynagrodzenia wójtowskie w całym powiecie ostrołęckim. Głosowanie odbyło się w obecności gości: starosty Stanisława Kubła oraz ks. Ryszarda Kłosińskiego - proboszcza Parafii Kadzidło.
 
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×