2015-09-08T10:59:52+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Lelis: Wakacje pod znakiem inwestycji na terenie gminy

REKLAMA
fot. Wieści Gminne/A. Kustusz
REKLAMA

Okres urlopów i szkolnych wakacji nie zmniejszył tempa prac przy wykonaniu planu zadań inwestycyjnych gminy Lelis. Przez dwa wakacyjne miesiące realizowane były na terenie całej gminy liczne prace budowlane, remontowe i projektowe.

Wójt Lelisa, Stefan Prusik i pracownicy Urzędu Gminy przygotowywali projekty wystąpień o środki unijne oraz wykonywali zadania określone w całorocznym harmonogramie inwestycyjnym. Do najważniejszych zadań, jakie podejmowano w lipcu i w sierpniu można zaliczyć:

1. Gmina Lelis do końca września 2015 r. realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis”, finansowany w 85 % w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Dokument jest niezbędny przy aplikowaniu o środki unijne w okresie budżetowym przypadającym na lata 2014 – 2015.

2. Gmina ubiega się o dotację na „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis”. (32 posiadaczy eternitu zgłosiło do utylizacji 5.385 m2 ).

3. Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski. Koszt przebudowy odcinka o długości ok. 2,9 km wyniósł 700 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych kwotą 90 000 zł.

4. Podpisano umowę z firmą Drogi i Mosty z Kacic k/ Pułtuska na wykonanie robót budowlanych obejmujących: • Przebudowę drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Dziergowskie – 253 156,02 zł, • Przebudowa ulicy Srebrnej w Lelisie – 29 089,62 zł, • Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwendrowy Most 89 524,81.

5. W ramach prac remontowych do chwili obecnej nawieziono na drogi ok. 2000 m3 kruszywa naturalnego 0/31,5.

6. Trwają prace związane z „Rozbudową dróg gminnych 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska”. Stan zaawansowania robót, które są prowadzone na odcinku 6,5 km określa się na 60 %.

7. Trwa remont remizy OSP w Łęgu Przedmiejskim. Wykonawca: Zakład Rzemieślniczy Remontowo-Budowlany Andrzeja Pasterkiewicza z Ostrołęki. Koszt zadania brutto; 197.928,60 zł.

8. Wykonano projekt budowlany dla budowy boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie. 9. Wykonano projekt budowlany dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłą- czami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski. Zgłoszono także w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce zamiar przystąpienia do wykonania sieci wodociągowej z przyłączami. Przewidywany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2015 r.

10. Wykonano mapy do celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłą- czami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski.

11. Wykonano projekt budowlany hali magazynowej na ul. Przemysłowej w Lelisie.

12. Zakupiono i zamontowano monitoring TV na boisku wiejskim w miejscowości Szafarczyska.

13. Zakupiono i zamontowano piłkochwyt na boisku wiejskim w msc. Durlasy.

Źródło: Wieści Gminne Lelis

Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1