zdjecie 7233
zdjecie 7233
2016-04-22T09:27:13+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nabór do przedszkoli miejskich: Dziś ogłoszenie wyników

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Dziś rozstrzygnięto nabór do ostrołęckich przedszkoli. Listę dzieci zakwalifikowanych i niekwalifikowanych opublikowano za pośrednictwem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU.

W serwisie internetowym www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl opublikowane dziś zostały wyniki naboru do przedszkoli miejskich. Po zalogowaniu się do systemu sprawdzić można, czy i do którego przedszkola nasze dziecko się dostało. Opublikowana jest także lista dzieci niezakwalifikowanych w pierwszym naborze. Kolejnym etapem będzie wyrażenie na piśmie woli rodzica na uczęszczanie malucha do wybranej przez siebie placówki.

To, że nasze dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola nie oznacza, że nie ma jeszcze szans, bowiem zgodnie z harmonogramem przewidziano nabór uzupełniający. Szczegóły wraz z kryteriami naboru publikujemy poniżej

Tegoroczny nabór uwzględnia ostatnie zmiany ustawy o systemie oświaty. Są to:
1) prawo dziecka od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
3) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Kryteria naboru
Do przedszkola miejskiego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr 38/VI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 1 marca 2016 r. godz.8:00 do 7 marca 2016 r. godz.15:00

Terminy naboru
Określa Zarządzenie nr 23/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na rok szkolny 2016/2017.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017, DLA KTÓRYCH MIASTO OSTROŁĘKA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10.03.2016 r. godz.8.00 25.03.2016 r. godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 10.03.2016 r. godz.8.00 31.03.2016 r. godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 r. godz.8.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 r. godz.8.00 02.05.2016 r. godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 05.05.2016 r. godz.8.00
6. Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 09.05.2016 r. godz.8.00 13.05.2016 r. godz.15.00
7. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 09.05.2016 r. godz. 8.00 18.05.2016 r. godz. 15.00
8. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 r. godz.8.00
9. Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 r. godz.8.00 06.06.2016 r. godz.15.00
10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 08.06.2016 r. godz.15.00

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Ponadto informacji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce pod numerem telefonu 29/7646811 wew.253 i 229.
Niezbędne informacje można uzyskać także osobiście w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta
w Ostrołęce w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 125 i 126.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17 dk18
 19  20  21  22  23 dk24  25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×