2012-03-21T21:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Spotkanie wojewody z samorządowcami z regionu ostrołęckiego [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 2902
zdjecie 2902
fot. eOstroleka.pl fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 2902

O bezpieczeństwie, ograniczaniu przestępczości oraz o zmianach w systemie ratownictwa medycznego w regionie dyskutowano podczas cyklicznego spotkania Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z samorządowcami z obszaru ostrołęckiego. Omówiono też wyzwania związane z zastąpieniem telewizji analogowej przez cyfrową w 2013 r.

Ze statystyk mazowieckiej policji wynika, że w regionie ostrołęckim w 2011 r., wśród zabitych w wypadkach drogowych, połowę (49 proc.) stanowili niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - piesi 28 proc., rowerzyści - 12 proc. oraz motocykliści - 9 proc. Jednocześnie sami spowodowali 123 wypadki, co stanowi 23 proc. wszystkich kolizji, do jakich doszło w subregionie w poprzednim roku (było ich 649). W większości przypadków (62 proc.) niechronieni uczestnicy ruchu drogowego ulegli wypadkom od zmierzchu do świtu. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach, konieczne jest zapewnienie ich właściwej widoczności i lepsze oświetlenie dróg – apeluje Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

- W obszarze ostrołęckim w 2011 r. odnotowano mniej rozbojów oraz kradzieży samochodu (w porównaniu z 2010 r.). Mimo, że wzrosła liczba kradzieży, poprawiła się ich wykrywalność - z 35,4 proc. do 41,9 proc. w 2011 r. Zwiększyła się natomiast liczba włamań (z 823 do 884). Liczba bójek utrzymuje się na tym samym poziomie (101). W 2012 r. priorytetem mazowieckiej policji będzie dalsze ograniczanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas imprez masowych. Kluczowe jest zapewnienie szybkiej reakcji na zdarzenie i właściwy, kompetentny kontakt z każdym potrzebującym pomocy. Odpowiadanie na potrzeby społeczne jest istotą policyjnej służby - podkreśla Rafał Batkowski, Mazowiecki Wojewódzki Komendant Policji. Nacisk będzie też kładziony na podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa. Podejmowane będą również m.in. przedsięwzięcia zapobiegające przestępczości nieletnich oraz podnoszące bezpieczeństwo ludzi starszych.

W ubiegłym roku na terenie regionu ostrołęckiego straż pożarna interweniowała 4821 razy, w tym 1288 razy wyjeżdżała do pożarów. Na przełomie zimy i wiosny wzrasta ilość pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary te, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. W ubiegłym roku w regionie ostrołęckim odnotowano 201 pożarów traw. Stanowi to zagrożenie dla życia ludzkiego, zwierząt oraz wznieca ogień w lasach. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i o lasach, za wypalanie traw w miejscach niedozwolonych grożą kary - od grzywien sięgających 5 tys. zł do pozbawienia wolności nawet do 10 lat - powiedział mł. bryg. Jan Osiej, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W 2011 r. kontynuowano usprawnianie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Liczba jednostek OSP włączonych do tego systemu w województwie mazowieckim wynosi już 457 - z subregionu ostrołęckiego - 58. Poza systemem w regionie nadal pozostaje ich 249. Dotacje dla jednostek OSP włączonych do KSRG w 2011 r. w regionie siedleckim wyniosły 813 tys. zł. W regionie ostrołęckim dla Państwowej Straży Pożarnej zakupiono 6 samochodów pożarniczych (w tym dwa średnie samochody ratowniczo - gaśnicze, lekki samochód ratownictwa wodnego oraz trzy lekkie samochody kwatermistrzowskie) oraz sprzęt specjalistyczny m.in. agregat prądotwórczy, pontony i sanie wodno-lodowe.

Plan ratownictwa medycznego województwa mazowieckiego ulega kolejnym zmianom w celu dalszego skracania czasu dojazdu karetki do pacjenta. Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami, na Mazowszu zmniejszono liczbę rejonów operacyjnych z dyspozytorniami - z dotychczasowych 29 utworzonych będzie 6. Ostrołęka będzie podlegać pod rejon operacyjny nr 5 z dyspozytornią w Ostrołęce. Przypada na niego 19,5 zespołu ratownictwa medycznego[1]. Zmiany będą wdrażane elastycznie. Początkowo, tam gdzie to potrzebne, utrzymane zostaną dotychczasowe dyspozytornie - do czasu pełnego dostosowania łączności i bezpiecznego funkcjonowania centrów dyspozytorskich. Ponadto, przewiduje się doskonalenie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na terenie Mazowsza funkcjonują dwa śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego (eurocoptery), które stacjonują w Warszawie i w Płocku, a także dwie sezonowe karetki wodne (Zegrze i Płock). Każda dyspozytornia ma już spis miejsc przystosowanych do startów i lądowań oraz mapę zasięgu śmigłowców stacjonujących w sąsiednich województwach. Po konsultacjach z przedstawicielami samorządów, plan został przekazany do zatwierdzenia przez ministra zdrowia. Po akceptacji, dokument wejdzie w życie 1 lipca 2012 r. i będzie obowiązywał przez trzy lata.

W regionie ostrołęckim wyłączenie naziemnej telewizji analogowej nastąpi 23 lipca dla odbierających z Ostrołęki, 19 marca dla odbierających z Warszawy oraz 17 czerwca dla odbierających z Olsztyna i Siedlec. Odbiór stracą wówczas gospodarstwa domowe korzystające z anten indywidualnych oraz te w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w antenowe instalacje zbiorowe. Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej nie stworzy natomiast problemów dla abonentów platform kablowych i satelitarnych oraz posiadaczy nowoczesnych telewizorów z wbudowanym dekoderem. Ważne jest, aby informacja o wyłączeniu naziemnej telewizji analogowej dotarła przede wszystkim do osób starszych, samotnych oraz tych, którzy nie są klientami telewizji kablowej lub satelitarnej. Oferta naziemnej telewizji cyfrowej w 2013 r. jest bezpłatna. Szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne zagrożenie ze strony rozmaitych oszustów udających akwizytorów naziemnej telewizji cyfrowej lub oferujących wadliwy sprzęt do jej odbioru - np. anteny czy dekodery. Więcej informacji o przygotowaniu do odbioru cyfrowej telewizji znaleźć można m.in. na stronie www.cyfryzacja.gov.pl.

Podczas spotkania wojewody mazowieckiego przypomniano samorządowcom o konieczności publikowania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej w sposób zapewniający wszystkim zainteresowanym łatwy i szybki dostęp do ich treści. - Publikacja oświadczeń majątkowych to przejaw jawności działania organów administracji publicznej. Stanowi narzędzie realnej kontroli społecznej. Niestety obowiązek umieszczania oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej czasami realizowany jest w sposób, który nie zapewnia dostępu do nich - powiedziała Magdalena Kamińska, dyrektor Biura Ochrony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Problemy z dostępnością oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej polegają m.in. na ich nieczytelności, braku możliwości otworzenia plików, błędach wczytywania czy braku dostępu do BIP danej jednostki samorządu terytorialnego.

Omówiono również nowe regulacje prawne w zakresie wygaszania przez wojewodę mandatów oraz zwoływania przez niego sesji rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa.

Podczas uroczystości Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki wręczył cztery odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP. Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Ostrołęce - sierż. Paweł Gostkowski oraz sierż. Michał Podbielski - otrzymało Krzyż Zasługi za Dzielność za udzielenie pomocy tonącej. Nie zważając na bardzo grząski teren, odkopali ją własnoręcznie oraz przenieśli na brzeg, zanim przybyła specjalistyczna pomoc. Policjantom pomagał mieszkaniec Ostrołęki, Konrad Paweł Gorczyca - uhonorowany za ten czyn Medalem za Ofiarność i Odwagę. Mieszkanka Ostrołęki, Anna Kasperowicz, za uratowanie 14 - letniego tonącego chłopca również otrzymała Medal za Ofiarność i Odwagę.

REKLAMA
Kalendarz imprez
lipiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
 4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
 11  12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
 18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23  24
 25  26 dk27 dk28 dk29  30 dk31
×