zdjecie 8073
zdjecie 8073
2021-10-28T10:25:09+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa spór wykonawcy ul. Majewskiego z władzami miasta. Radni: Skarga na prezydenta bezzasadna

REKLAMA
REKLAMA
0
2
6

Do rady miasta wpłynęła skarga na działalność prezydenta miasta Łukasza Kulika. Radni zdecydowali, że jest ona bezzasadna. Skarżącym był właściciel firmy wykonującej ulicę Majewskiego - ten sam, który kiedyś miał ważne pełnomocnictwo prezydenta miasta, a później wszedł w spór z władzami.

Kim jest skarżący?

O przedsiębiorcy, który najpierw współpracował z władzami miasta, a obecnie jest w konflikcie z przedstawicielami samorządu, pisaliśmy wielokrotnie naszym serwisie. We wrześniu 2021 r. przedsiębiorca usłyszał dwa prawomocne wyroki, w październiku sąd kolejny raz uznał jego winę. Tym razem sprawa dotyczyła bezpośrednio przetargów organizowanych przez miasto.

Marek T. został oskarżony o popełnienie 4 przestępstw z art. 297 § 1 k.k. (oszustwo kredytowe/finansowe) - Wszystkie zarzucane oskarżonemu czyny polegały na przekładaniu przez niego w okresie od sierpnia do listopada 2019 roku w ramach postępowań przetargowych organizowanych przez miasto Ostrołęka nierzetelnych pisemnych oświadczeń o spełnieniu warunków do udziału oraz brak przesłanek do wykluczenia go od udziału w tych postępowaniach przetargowych, w celu uzyskania zamówień publicznych - informowała ostrołęcka prokuratura, prowadząca śledztwo w tej sprawie.

Sąd uznał Marka T. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, przyjmując, że dopuścił się ich działając w krótkich odstępach czasu przy wykorzystaniu takich samych sposobności. Wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (razem 15.000 zł). Marek T. ma do zapłaty również koszty sądowe w wysokości 1613,60 zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Radni zdecydowali: Skarga bezzasadna

Szef firmy budowlanej, która wykonywała prace przy ulicy Majewskiego, twierdzi, że nie otrzymał pieniędzy za wykonane prace. Przedsiębiorca groził, że w sierpniu 2021 r. zablokuje zastawami, a następnie rozbierze ulicę Majewskiego, twierdząc, że nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia. Pierwszą część planu zrealizował: doszło do krótkiej blokady.

Miasto nie zgadza się ze stwierdzeniami przedsiębiorcy o braku zapłaty. Władze Ostrołęki twierdzą, że firma T. otrzymała należne wynagrodzenie wynikające z umowy na budowę ul. Majewskiego, a obecnie T. domaga się dopłaty za roboty dodatkowe, które nie zostały zaakceptowane przez zamawiającego (czyli miasto). Władze miasta kwestionują zgłaszane przez firmę Marka T. roboty dodatkowe, uznając je za nieudowodnione i nieudokumentowane. Przedsiębiorca złożył skargę na działanie prezydenta do Urzędu Miasta, jak również rozsyłał pisma - m.in. do premiera M. Morawieckiego, wicepremiera J. Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości Z. Ziobro, lidera PO Donalda Tuska, posła A. Czartoryskiego, mediów lokalnych i ogólnopolskich, prokuratury, policji czy Urzędu Skarbowego. Wskazywał m.in., że ulica Majewskiego nie posiada zezwoleń na użytkowanie.

Do Urzędu Miasta wpłynęła też skarga przedsiębiorcy.

- Skarżący twierdzi, że wykonał wszystkie roboty podstawowe oraz dodatkowe, które znacznie przekroczyły zakres prac zawarty w umowie i oczekuje uregulowania należności finansowych łącznie na kwotę w wysokości 285.702,81 zł tj. kwoty 161.451,62 zł wraz z należnymi odsetkami z faktury 51/2020 oraz 124.251,19 zł z tytułu naliczenia kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy (lub zwrotu materiałów użytych do budowy ulicy Majewskiego) - dowiedzieliśmy się.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie zarzutów podniesionych w skardze oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustaliła, że:

  • Miasto Ostrołęka zapłaciło Panu M. T., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Tyszmark-Pol MPBO całość umówionego wynagrodzenia wynikającego z umowy nr KPZ.272.12.2019 z dnia 12.09.2019 r. dotyczącej zadania, pn.: "Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców".
  • Pan M. T. nie domaga się obecnie od Miasta Ostrołęki „należnego" mu wynagrodzenia, lecz wynagrodzenia za (jego zdaniem) wykonane roboty dodatkowe. Zgodnie z obowiązującą strony umową (* 8 ust. 1 oraz ust. 2 umowy nr KPZ.271.7.2019) roboty dodatkowe Wykonawca (w tym przypadku Pan M. T.) wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy. Nadto, Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi jednak obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego.
  • W realiach niniejszej sprawy bezspornym jest, że roboty które zdaniem Wykonawcy objęte są "należnym" wynagrodzeniem nie zostały przez Zamawiającego zaakceptowane, nie sporządzono także stosownego aneksu — co jest warunkiem koniecznym uznania zobowiązania i wypłaty wynagrodzenia. Innymi słowy, Miasto Ostrołęka (po dokonaniu wnikliwej analizy faktycznej, technicznej i prawnej) kwestionuje zgłaszane przez Pana M.T. roboty dodatkowe i traktuje je jako nieudowodnione i nieudokumentowane.

- Mając na uwadze powyższe okoliczności, Prezydent Miasta poinformował Pana M. T. o konieczności poddania wysuwanych przez niego roszczeń ocenie niezależnego sądu. Pan M. T. nie skorzystał dotychczas ze swoich uprawnień w tym zakresie - poinformowano w uzasadnieniu uchwały.

Rada Miasta podzieliła stanowisko Prezydenta, iż skarżący powinien dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. W uzasadnieniu czytamy jeszcze:

Odnośnie kwestii użytkowania ulicy Majewskiego bez stosownych pozwoleń (takich jak Nadzór Budowlany, PSP i KMP), Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustaliła, że zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 79/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku takie pozwolenia nie były wymagane.

Mając na uwadze te argumenty, Rada Miasta stwierdziła, że skarga Marka T. nie znajduje uzasadnienia.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
listopad 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×