2019-09-26T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa XVII sesja Rady Miasta Ostrołęki [TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
2
18

O godzinie 10:00 rozpoczęła się XVII sesja Rady Miasta. Zapowiada się długie posiedzenie, ponieważ programie obrad przewidziano kilka ważnych projektów uchwał.

XVII sesję Rady Miasta Ostrołęki śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu. Podczas dzisiejszego spotkania radni podejmą decyzję w sprawach likwidacji straży miejskiej, podniesienia podatków lokalnych dla obszaru, na którym znajduje się Galeria Bursztynowa czy o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych, które zajmowałoby się obsługą finansową ostrołęckich placówek oświatowych.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki oraz zachęcamy do śledzenia jej przebiegu na żywo.W naszym serwisie znajdziecie też podsumowanie głosowań nad projektami najważniejszych uchwał.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV, XV i XVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie miasta Ostrołęki,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego działające przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania straży miejskiej,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Rolna” w Ostrołęce,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia drogi łączącej aleję ks. Antoniego Pęksy ze stacją segregacji odpadów komunalnych (SSOK) zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Krańcowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi – ulicy gen. Tomasza Turskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania,

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury,

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki (dot. skargi pana J.SZ.),

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema,

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki (dot. skargi pani M.G.),

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki,

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały.

28. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 297/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 298/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku,

29. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022, za rok 2018,

30. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań z Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016  -2018 za rok 2018,

31. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

32. Oświadczenia radnych.
33. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
34. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 12:31 26-09-2019,   57%
kulik podaj się chlopie do dymisji !!!!!!!!!!!!!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:16 26-09-2019,   55%
Aby wrócieli poprzednicy? Mało mamy długów do spłacenia?

https://www.eostroleka.pl/audyt-w-urzedzie-miasta-mamy-raport-wnioski-sa-szokujace,art70449.html
odpowiedz   •   oceń :  
~Expert, 15:42 26-09-2019,   45%
Referendum i tak będzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Biegły Expert, 15:42 26-09-2019,   38%
@~Expert O odwołanie kulikof albo jakąś sprawa
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:19 26-09-2019,   58%
@~Expert A czemu nie ma? Brak chętnych, aby podpisać się?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:24 26-09-2019,   40%
Dlaczego poprzednicy? Nie ma innych?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:59 27-09-2019,   -
Inni nie mają poparcia mieszkańców
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:45 26-09-2019,   67%
Brawo Adam!
odpowiedz   •   oceń :  
~wyborca, 14:54 26-09-2019,   29%
nie bardzo rozumiem radnych broniących staż  miejsko jest policja a straz nic nie robi to poco ona ma byc zlikwidowac tak jak prezydent obiecał nam co na niego głosowalismy wygraał wybory a my czekamy żeby wykonał to co obiecał  i koniec radni sa z przegranej opcji i nic nie majo do gadania mili czas się wykazywać 12 lat
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:05 26-09-2019,   75%
@~wyborca Kali nie rozumieć radnych, Kali nie potrafić pisać język Polska
odpowiedz   •   oceń :  
~filip, 15:18 26-09-2019,   40%
prezydent obiecał i ma rozwiązac agłosy bezradnych nas nie obchodzo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:11 27-09-2019,   50%
@~filip Dlaczego prezydent nie potrafi dogadać się z radnymi? Dlaczego ma większość przeciw?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:01 27-09-2019,   -
Dtatego, że oni przegrali sromotnie wybory, a teraz tylko blokują wszystko.
odpowiedz   •   oceń :  
~wiktor, 15:33 26-09-2019,   50%
prezydent obiecał mieszkancom Ostrołeki a nie ludziom z gmin
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:11 26-09-2019,   86%
Problem straży miejskiej to problem typu "zjeść ciastko i mieć ciastko". Aby straż miejska mogła właściwie funkcjonować należy ją dofinansować. Miasta obecnie na to nie stać. I albo rozwiążemy straż albo podniesiemy opłaty i podatki lokalne w celu dofinansowania straży miejskiej do prawidłowego jej funkcjonowania. Straż jest potrzebna ale musi też być widoczna w  działaniu, czy da  się osiągnąć cel bez dodatkowych nakładów finansowych ?
odpowiedz   •   oceń :  
~filip, 19:23 26-09-2019,   40%
rozwiązac straż miejsko bedzie wiecej pieniedzy
odpowiedz   •   oceń :  
~wyborca, 20:09 26-09-2019,   25%
dostłem gzete PIS Dobry czas dla POLSKI i nasi kandydaci na posła i senatora widze że nie wiedzo co nam jest potrzebne a wiec podpowiem dojazd do Warszawy a jak jużwiadomo że droga z ŁOMZY do Ostów mazowiecka bedzie 2pasmow to nasi przedstawiciele by załatwili dojad do niej prze troszyn piski do goster było by bliżej ni zdo otrowi ta nam potrzebniejsza niz Kadzidlo myszyniec czy jakas obwodnica do nikąd jak zrobio tamto viabaltyke tożadnego tranzytu nie będzie przez Ostrołeke  czyli obwodnica jak tyle lat nie było bedzie niepotrzebna jadac doWarszawy s8 mijam oklo 100TIR i jeszcze sie wyprzedzaja
odpowiedz   •   oceń :  
~wyborca, 20:18 26-09-2019,   25%
panie Czartoryski i Mamątow czekam na waszą pomoc w drode dojazdowej do Goster od Zzamoscia  Troszyn Piski   przypomne ze głosuje cało rodzino od dawna na was
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń