2017-10-05T08:18:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

"Ustawione" przetargi w ostrołęckim szpitalu? Są zarzuty dla dyrektora [AKTUALIZACJA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
19
4

Wojciech M. dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Psarskiego znalazł się w gronie osób oskarżonych o udział w zmowie cenowej przy przetargach na dostawę żywności oraz usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji.

Warszawska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dziewięciu osób podejrzewanych o popełnienie kilkunastu przestępstw przy przetargach na dostawę żywności oraz usług związanych z utrzymaniem czystości. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. dyrektor ostrołęckiego szpitala, Wojciech M.

Jak wynika z komunikatu śledczych z warszawskiej prokuratury, zarzuty dotyczą przetargów organizowanych w latach 2013 – 2014. Kwota postępowania przetargowego wyniosła, w przypadku szpitala w Ostrołęce, 19 milionów złotych. Śledczy ustalili, że specyfikacja warunków zamówienia tworzona była pod konkretne konsorcjum, które ostatecznie przetarg wygrywało. Konsorcjum to znało także oferty konkurentów, przez co samo mogło zaproponować niższą cenę.

„Ustawione” warunki zamówienia zawierały m.in. zapisy o tym, że minimum 50% personelu to osoby niepełnosprawne. Warunki określały także wysokość polisy ubezpieczeniowej, konieczność posiadania kuchni zapasowej w odległości nie większej niż 60 kilometrów od szpitala, ściśle określone parametry sprzętu do dekontaminacji oraz zdolność kredytowa.

Oprócz Wojciecha M. zarzuty usłyszało także osiem innych osób. Są wśród nich prezes obu konsorcjów Spółdzielni Inwalidów N. i V.S. Radosław M. i ich przedstawiciel Robert K. a także dyrektorzy i pracownicy szpitali Biskupcu, Pruszkowie oraz Puławach

- Jak wynika z zebranego materiału dowodowego ich rolą było podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum. Oskarżeni zostali też o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, że nie pozostają z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Łukasz Łapczyński.

Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz warszawska prokuratura. Do tematu będziemy wracali.

AKTUALIZACJA:

Poniżej publikujemy komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wspólnie z funkcjonariuszami CBA prowadziła śledztwo w tej sprawie:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego w Puławach akt oskarżenia przeciwko 9 osobom oskarżonym o popełnienie kilkunastu przestępstw w związku organizacją i przebiegiem przetargów na dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitali w Puławach, Pruszkowie i Biskupcu oraz usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji dla Szpitala w Ostrołęce.

Robert K. i Radosław M. – osoby występujące w imieniu konsorcjum podmiotów starających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki zoo V.S., Spółdzielni Inwalidów N. z Krakowa i innych) zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw polegających na wejściu w porozumienie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  z osobami zajmującymi się w imieniu Szpitali organizowaniem przetargów na dostawę posiłków oraz usług i nakłonienie w/w osób do wprowadzenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów eliminujących inne podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, a korzystnych wyłączenie dla konsorcjum reprezentowanego przez oskarżonych (art. 305 § 1 kk). Chodziło o takie parametry zamówień jak: możliwość ubiegania się o zamówienie podmiotu, u którego co najmniej 50 % zatrudnionych osób stanowią osoby niepełnosprawne, obowiązek posiadania polisy na określoną kwotę, obowiązek zapewnienia kuchni zapasowej położonej w odległości do 60 km od zamawiającego, zdolność kredytowa, obowiązek posiadania przez wykonawcę ściśle określonego parametrami sprzętu do dekontaminacji itp.

Ponadto, Robert K. i Radosław M. oskarżeni zostali o udzielenie Joannie H. – Dyrektorowi SP ZOZ w Puławach korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 116 tyś zł w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną w zamian rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z oczekiwaniami dostawcy usług (art. 229 § 1 kk), zaś Joanna H. oskarżona została o przyjęcie korzyści majątkowej w w/w wysokości (art. 228 § 3 kk). Zarzuty korupcji dotyczą także udzielania w/w oskarżonej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej przez Roberta K. korzyści majątkowej w postaci nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 20 tyś zł, bez określonego terminu zwrotu.

Oskarżeni o zmowę przetargową (wejście w porozumienie z wykonawcą) zostali także: Joanna H. – pełniąca funkcję Dyrektora SP ZOZ  w Puławach, Wojciech M. – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce,  Roman K. – inspektor ds. inwestycji w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Urszula O. – sekretarz w komisji przetargowej Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Rolą w/w osób było podjecie czynności mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum. Ponadto w/w osoby oskarżone zostały o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, iż nie pozostają z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności tj. o czyny z art. 233 § 6 kk.

Zarzuty dotyczą lat 2013-2014 r. Wartości zamówień wynosiły: w przypadku Szpitala w Puławach ponad 14 mln zł, w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ponad 19 mln zł, w przypadku Szpitala im. Jana Mikulicza w Biskupcu ponad 2,5 mln zł, zaś w przypadku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie ponad 700 tyś zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Spółdzielnia Inwalidów N. z Krakowa była udziałowcem spółki V.S. Prezesem obu podmiotów był Radosław M., a czynności związane z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami szpitali prowadził Robert K. Reprezentowane przez nich firmy brały udział w przetargach m.in. na żywienie pacjentów szpitali na terenie całego kraju, dostawy usług. Jak ustalono w toku śledztwa, Robert K. oraz Radosław M. wchodzili w porozumienie z dyrektorami Szpitali bądź innymi osobami odpowiedzialnymi za przetargi publiczne, doprowadzając do umieszczania w SIWZ wymagań preferujących reprezentowaną przez nich firmę. Ich głównym celem było takie ukierunkowanie postępowań przetargowych na świadczenie usług żywienia, by miały zapewnić maksymalne korzyści finansowe związanym z nimi podmiotom. Wykorzystując znajomość z kierownictwem poszczególnych placówek organizujących przetargi, wchodzili z nimi oraz ich pracownikami w porozumienie przed i w trakcie realizowanych zamówień publicznych, brali czynny udział w zamieszczeniu w SIWZ zapisów umożliwiających uzyskanie przez nich zamówień, a także w porozumieniu z przedstawicielami zamawiającego poznawali szczegóły konkurencyjnych ofert, co umożliwiało im złożenie oferty korzystniejszej i eliminację konkurentów.

Wszechstronna analiza okoliczności ujawnionych w toku śledztwa wskazuje, iż działanie podejrzanych nie było przypadkowe i jednostkowe, lecz stanowiło wynik porozumień ograniczających konkurencję, było sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych i prowadziło do eliminacji z przetargów podmiotów, które mogłyby wykonać usługi znacznie taniej, z korzyścią dla zamawiających podmiotów.


Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23 dk24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 9725