2015-09-22T16:01:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W czwartek sesja Rady Miasta i podsumowanie „półrocza” budżetowego

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Podczas zaplanowanej na najbliższy czwartek, 24 września sesji Rady Miasta prezydent Ostrołęki przedstawi radnym półroczne wykonanie budżetu za 2015. Będzie to jeden z  najważniejszych punktów czwartkowej sesji.

Zarządzenie o przebiegu wykonania budżetu przygotował prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski. Dokument uzupełniony jest o informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebieg realizacji zaplanowanych na bieżący rok inwestycji. Sprawozdanie ma charakter czysto informacyjny.

Według zawartych w prezydenckim zarządzeniu danych budżet Ostrołęki na rok 2015 do końca czerwca wykonany został po stronie dochodów na poziomie około 57% zaś po stronie wydatków ponad 52%. W ciągu pierwszego półrocza miasto „zarobiło” około 155,5 mln zaś łączne wydatki wyniosły 142,6 mln zł. Po pół roku realizacji uchwały budżetowej w kasie miasta znalazła się nadwyżka w wysokości około 12 milionów złotych.

Poziom zrealizowanych inwestycji zakładanych na cały 2015 rok wyniósł niemal 53,5% (stan na dzień 30 czerwca). Na inwestycje miejskie wydano łącznie ponad 15,5 mln (lwią część tej kwoty stanowiła budowa samorządowej stacji segregacji odpadów komunalnych) pozostałe zaś to m.in. remont i rozbudowa SOS-W, mała sala kinowa, ulice Otok, Koszarowa, Sikorskiego czy remont hali sportowej przy Partyzantów.

Przygotowane przez prezydenta Kotowskiego zarządzenia zaprezentowane zostaną na koniec czwartkowej sesji. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad. Początek sesji o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki, (protokół do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”.

wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrołęki”.
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Lokalna” w Ostrołęce.
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Galeria Bursztynowa” w Ostrołęce.
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ulmów” w Ostrołęce.
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ostrołęka a Gminą Olszewo-Borki,
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim i Gminą Lelis w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020,
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
opinia Komisji
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
opinia Komisji:
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
opinia Komisji:
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
dyskusja,
podjęcie uchwały.

15. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 267/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 268/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
Dyskusja.

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.

17. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

18. Oświadczenia radnych.

19. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

20. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2