2017-02-13T11:44:06+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Łyse będzie miała nową stację uzdatniania wody [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. UG w Łysychfot. UG w Łysych
REKLAMA
1
0
0

Za kwotę około 3,6 miliona złotych gmina Łyse wybuduje w Lipnikach stację uzdatniania wody. Instalacja posłuży wszystkim mieszkańcom gminy a jej budowa w części sfinansowana zostanie z bezzwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W piątek, 3 lutego odbyło się posiedzenie XXXII sesji Rady Gminy Łyse. Podczas obrad samorząd podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ z której sfinansowana zostanie budowa nowej stacji uzdatniania wody. Instalacja, która powstanie w miejscowości Lipniki posłuży wszystkim mieszkańcom gminy Łyse. Łączny koszt budowy wyniesie około 3,6 miliona złotych. Zadanie w części dofinansowane zostanie z zaciągniętej właśnie pożyczki z WFOŚ. Dofinansowanie realizacji inwestycji będzie polegać na umorzeniu 40% zaciągniętej kwoty zobowiązania wobec funduszu.

Do budżetu Gminy Łyse wpisano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie budowie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych i Lipnikach, Szkoły Podstawowej w Łysych, Zespołu Szkół w Lipnikach oraz Hali Sportowej w Łysych. Wykonano już linie przyłączeniowe do powyższych obiektów. Następnie wykonane zostaną instalacje wewnątrz budynków oraz wymiana pieców. Planowany koszt inwestycji wynosi blisko 190 tyś. zł.

Radni przyjęli także programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse na lata 2017-2032. Wójt gminy zamierza złożyć wniosek w ramach programu  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Nr programu 2017-OA-14  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z możliwością uzyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. Osoby, które posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają go zdjąć do  30 czerwca 2017 r.  a następnie przekazać  do utylizacji powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łyse,  pok. 107  do dnia 09.02.2017 r. wypełnione druki: informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Warunkiem odebrania i przekazani do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW. Koszt utylizacji 1 tony wyrobów zawierających azbest szacowany jest w granicach 400-500 zł. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyroby zawierające azbest powinny być wycofane z użytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r.

W związku z obowiązkiem realizacji przez gminy nowej ustawy dotyczącej wsparcia rodzin „Za życiem” zmianie uległ Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych. W ramach realizacji zapisów ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdza  w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Warunkiem jego przyznania jest pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną. Ustawa realizowana jest przez GOPS w Łysych. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie GOPS w Łysych lub pod numerem telefonu 29 7725475.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×