eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

Ojciec Rydzyk konfratrem zakonu paulinów [VIDEO]

REKLAMA
zdjecie 8667
zdjecie 8667
fot. youtube fot. youtube
REKLAMA

Ojciec Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja został włączony do Konfraterni - duchowego braterstwa z Zakonem Paulinów. Jak powiedział o. Kamil Szustak OSPPE wielowiekową tradycją Zakonu Paulinów jest wyrażanie wdzięczności ludziom, którzy wspierają posłannictwo paulińskiego Zakonu. Szczególnie, kiedy przyczyniają się do rozszerzania czci Matki Bożej Królowej Polski. Ojciec Tadeusz Rydzyk został uhonorowany za „całą działalność Radia Maryja i Telewizji Trwam”.

W imieniu ojca generała Izydora Matuszewskiego do Konfraterni Dyrektora Radia Maryja uroczyście włączyli ojcowie definitorzy: o. Zachariasz Jabłoński OSPPE oraz o. Dariusz Cichor OSPPE . Uroczystość odbyła się na Jasnej Górze podczas jubileuszowej XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Najświętszej Matki.Wypowiedź definitora o. Zachariasza Jabłońskiego OSPPE po włączeniu o. Tadeusza Rydzyka do Konfraterni z zakonem Paulinów.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica Królowa Polski. Rada Generalna Zakonu Pawła I Pustelnika. Definitorium obradujące na Jasnej Górze 25 czerwca bieżącego roku pod przewodnictwem Generała Zakonu o. Izydora Matuszewskiego włączyła o. dr Tadeusza Rydzyka redemptorystę do grona Konfraterni Zakonu Paulinów. Uchwałę podjęto jednogłośnie przychylając się do licznych próśb współbraci. W konstytucjach zakonu czytamy: Stosownie do dawnego zwyczaju ojciec generał może po wsłuchaniu zdania definitorium przyjmować osoby duchowne i świeckie do tzw. Konfraterni, dla okazania im wdzięczności za wyświadczone im dobrodziejstwa czy też ściślejszy związek z zakonem. Konfraternia Paulińska jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół zakonu sięga swoimi początkami XIV wieku. Nie stanowiła prawnej organizacji, ale była i pozostaje nadal skuteczna formą duchowej łączności Zakonu z uprzywilejowaną grupą świeckich dobrodziejów, przyjaciół, współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi Paulini mogą lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Konfratrzy staja się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych zakonu zarówno za życia jak i po śmierci. Do Konfraterni przyjmowano osoby ze wszystkich stanów królów, książąt, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice, mieszczan, twórców kultury nauki oraz rolników również. W 1472 roku przyjęto do Konfraterni m.in. Króla Kazimierza Jagiellończyka z małżonką i jego dziećmi. Św. Kazimierz stał się patronem Konfratrów Paulińskich. Do grona Konfratrów włączono także innych królów Polskich, Węgierskich, Czeskich. Lista byłaby bardzodługa. Spośród Konfratrów na szczególna uwagę zasługuje pisarz Jan Długosz, Książę Jerzy Lubomirski, kompozytor prof. Józef Elsner - nauczyciel Fryderyka Chopina, pisarz Henryk Sienkiewicz, Ignacy Kraszewski, św. arcybiskup Józef Milczewski ze Lwowa, Słudzy Boży, Prymasi Polscy, Kardynał August Klont, Kardynał Stefan Wyszyński oraz współcześni Kardynałowie m.in. kard. Stefan Macharski, Henryk Bulbinowicz, prymas Kardynał Glemp, Kardynał Stanisław Ryłko z Watykanu. Są wśród nich przedstawiciele różnych narodów m.in. Joachim Meisner, Metropolita Kolonii Arcybiskup przewodniczący Episkopatu Niemiec. Są też współcześni twórcy kultury m.in. sławny kompozytor Wojciech Kilar, a ostatnio prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, profesor Uniwersytetu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście na naszej uroczystości są także nasi współcześni Konfratrzy. Pozwolą państwo że ich wymienimy w sposób szczególny m.in. ks. biskup Stanisław Napierała Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, biskup Stanisław Stefanek z Łomży. Jest jeszcze nasz ks. redaktor Konfrater Ireneusz Skubiś. Mamy także ks. Infułata Kazimierza Korszniewicza. Nie sposób tej linii przedłużać.

Zwracamy teraz swe oczy i serca szczególnie w kierunku naszego Ojca Dyrektora. Urodził się w Olkuszu 3 maja. A więc w dzień, którego nie musimy dopowiadać, wyjaśniać. Za to dziękujemy Panu Bogu. Następnie wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie. Redemptoryści o charyzmacie głoszenia ewangelizacji zaangażowania w niej mają również bardzo wyraźny wymiar Maryjny i to było też przyczyna tej decyzji. Po studiach w Krakowie był duszpasterzem akademickim. Studiował również biblistykę pastoralną na Akademii Katolickiej w Warszawie. Następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego gdzie obronił pracę doktorską. Zamiary jego poświęcenia się mediom sięgają dość odległych czasów. W sierpniu 1984 roku podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II prosił o błogosławieństwo dla centrum ewangelizacji. Przez kolejne lata pracował na terenie Niemiec. Jako założyciel rozgłośni Radia Maryja Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Naszego Dziennika, miesięcznika Przyjaciele Radia Maryja, którego w późniejszym okresie nosi tytuł Rodzina Radia Maryja obecnie nosi nazwę W Naszej Rodzinie. Jest także założycielem Instytutu Edukacji Narodowej, Fundacja Nasza Przeszłość, Fundacji Lux Veritatis.

Przez kolejne lata pracował na terenie Niemiec. Jako założyciel Radia Maryja, TV Trwam, WSKSiM, Naszego Dziennika, miesięcznika Przyjaciele Radia Maryja, które to pismo w późniejszym okresie nosiło tytuł „Rodzina Radia Maryja”, a obecnie nosi nazwę „w Naszej Rodzinie”. Jest także założycielem Instytutu Edukacji Narodowej, Fundacji Nasza Przyszłość, Lux Veritatis, Naszego Dzienniak. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich tych dzieł, które inspirował, którymi żyje, którym patronuje. Człowiek, jak mówimy o charyzmacie maryjnym i stąd zauważamy, takie drobne by się wydawało wydarzenie, jednak nam bliskie i ważne. Kiedy zmagał się na forum naszego Parlamentu i Rady odpowiedniej o zgodę na Radio Maryja. Pomagała mu tak naprawdę, nie w cudzysłowie, ale dosłownie - Matka Boża Jasnogórska. Była z nim w kopii obrazu Matki Bożej, którą czcił bardzo Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński. Pielgrzymował z nią zawsze. To był jeden z tych elementów.

W 1991 r., kiedy dalej sytuacja Radia Maryja nie była zbyt jasna, pielgrzymuje pierwszy raz na Jasną Górę. To się zaczynają te dzieje wspaniałych pielgrzymek, w których uczestniczymy dzisiaj. One stały się wydarzeniem dla Kościoła w Polsce. Przecież to co się tutaj mówi, w jakimś sensie, to co się przekazuje. Budzi się sumienia. No i echo nieraz negatywne próbuje się dewaluować, te wypowiedzi, na forum propagandy naszej. Ale nasz Ojciec Dyrektor temu się nie poddaje. To jest bardzo ważne. Teraz największym wydarzeniem w jasnogórskim pielgrzymowaniu jest ta pielgrzymka w której uczestniczymy. Gromadzi ona setki tysięcy uczestników. Jest możliwa dzięki zaangażowaniu w jej organizację kilku tysięcy świeckich, osób w różnych regionach Polski, także za granicą. Przecież osoby nie są formalnie stowarzyszone. To ich gorliwe działanie zdaje się potwierdzać ostatnią wypowiedzią przewodniczącego KEP, ks. abpa Józefa Michalika, wypowiedzianą przed kilkoma dniami w Lublinie, że przyszłość Kościoła należy do i od aktywności świeckich.

I to ukierunkowanie na kształtowanie sumień na pewno nas cieszy. Wśród tych wielkich dzieł, które trzeba tutaj przywołać tj. wyjątkowe wydarzenie, jakie stanowi pielgrzymka Polonii. Rodzina Radia Maryja gromadząca w narodowym sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski w Doylestown w USA naszych rodaków spełnia wyjątkową rolę w pogłębianiu tożsamości narodowej Polonii skupionej wokół kultu Matki Bożej Królowej Polski. Wyjątkowy pozostaje wkład Radia Maryja i TV Trwam w kształtowaniu jasnogórskiej pobożności i kultury maryjnej. Wspomniał tutaj ojciec przeor o Apelu Jasnogórskim, który jest niepowtarzalnym wydarzeniem. Podobno nawet Ci którzy zaniżają ile mogą liczbę korzystających z posługi Radia Maryja, TV Trwam przyznają, że najwięcej uczestników gromadzi się w tej modlitwie.

Przypomnijmy, że Jan Paweł II, który niejednokrotnie ukazywał biblijną zawartość niosącą przesłanie ewangelizacyjne triady słów „Jestem, Pamiętam, Czuwam” staje się naszym dziedzictwem. Od roku 2003, 12 maja transmitowany jest Apel Jasnogórski przez TV Trwam. Podkreślmy, że Apel Jasnogórski będący swoistą syntezą zawierzenia prowadzi największe rzesze telewidzów i słuchaczy. Przypomnijmy, że nasz rodak Jan Paweł II odchodząc do Domu Ojca odchodził właśnie w świętej godzinie Apelu Jasnogórskiego. Bardzo mu zależało, żeby w tej godzinie zjednoczony był Episkopat Polski. Przejął to dziedzictwo po prymasie tysiąclecia. Warto o tym wspomnieć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich transmisji telewizyjnych, radiowych przeprowadzić z Jasnej Góry przez Radio Maryja, przez TV Trwam. W perspektywie pogłębienia kultu Matki Bożej Jasnogórskiej ważne miejsce zajmują transmisje narodowe i nowenny przez uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej m.in. rozważania prowadzone przez księży biskupów, ks. abpa Wacława Depo w 2007 r., ks. bpa Ignacego Deca w 2008 r.

Teksty tych refleksji ukazały się drukiem. Dużą uwagę zwrócono w nich na jasnogórską szkołę wiary. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni. W pogłębieniu kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski uczestniczą także paulini dzięki życzliwości Radia Maryja i TV Trwam zarówno w studiu Torunia, jak również w studiu Jasna Góra. W kontekście narzucanej liberalizacji, jako nośnika laicyzmu, trzeba podkreślić wkład Radia Maryja i TV Trwam w kształtowanie kultury maryjnej i formowanie postaw patriotycznych. Włączenie dziś o. Tadeusza, Dyrektora Radia Maryja do Konfraterni Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika stanowi oficjalny wyraz solidarności i poparcia paulinów w sytuacji zmagań Rodziny Radia Maryja o uzyskanie miejsca na multipleksie dla TV Trwam, a tym samym troski o wolność słowa w naszej Ojczyźnie.

Zakon Paulinów jest wspólnotą międzynarodową, do której przynależą konfratrzy z różnych narodów i krajów i stąd dyplom przygotowany w języku łacińskim. Posłuchamy trochę łaciny poczujemy się jak w Kościele w tym wymiarze uniwersalnym.[źródło: radiomaryja.pl]

Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×