2020-05-25T10:53:31+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przed nami XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
2

28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki. Radni spotkają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 16).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Traugutta” w Ostrołęce,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo – Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani B.T.W.),
 • a) wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 - 2023,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023,
 • a) wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 - 2023,
 • b) dyskusja,
 • c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 • e) ogłoszenie wyników,
 • f) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2019 rok,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania.
19. Rozpatrzenie Informacji „Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2019”,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie informacji.
20. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Miasta Ostrołęka,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie oceny.
21. Rozpatrzenie Sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2019,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania.
22. Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2019 rok,
 • a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania.
23. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku.
24. Oświadczenia radnych.
25. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
26. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Goworowo, 17:36 25-05-2020,   100%
wszystkie gminy pracuja juz normalnie przyjmuja interesantow normalnie maja sesja tylko ostroleka jak zwykle ostatnia
odpowiedz   •   oceń :  
~OB, 08:20 26-05-2020,   -
@~Goworowo To zamieszkaj poza Ostrołęką. Będziesz happy!
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2