2012-02-22T13:22:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Skarga Lux Veritatis na decyzję Dworaka ws. TV Trwam

REKLAMA
zdjecie 5573
fot. sxc.hu fot. sxc.hu
REKLAMA
Warszawa: Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynie skarga Fundacji Lux Veritatis na decyzję przewodniczącego KRRiT w sprawie odmowy przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - informuje „Nasz Dziennik”.

Skarga zostanie złożona wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KRRiT. Fundacja Lux Veritatis zaskarża w całości decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 stycznia 2012 roku oraz poprzedzającą ją decyzję z 29 lipca 2011 roku dotyczącą odmowy Fundacji rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego.

Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie wielu przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). W tym przypadku chodzi o niedostateczne wyjaśnienie podstaw i przesłanek wydania decyzji KRRiT. I tak według art. 131 kpa to na organach administracji publicznej ciąży obowiązek zawiadomienia stron toczącego się postępowania o wniesieniu odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Brak powiadomienia prowadzi do naruszenia prawa strony do udziału w postępowaniu odwoławczym. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis nie została poinformowana o fakcie złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez spółki: ASTRO SA, MEDIASAT Sp. z o.o., SUPERSTACJA Sp. z o.o. oraz ATM Grupa SA, przez co została pozbawiona możliwości wypowiedzenia się co do faktów i twierdzeń tam zawartych.

4 marca 2011 roku Fundacja złożyła do KRRiT wniosek o rozszerzenie koncesji z 13 marca 2003 roku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą satelitarną poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą satelitarną rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. Wniosek uznany został za kompletny, tj. zgodny z wymaganiami rozporządzenia Krajowej Rady. Rozpatrując go, KRRiT uznała jednak, że Fundacja Lux Veritatis nie spełnia kryterium wiarygodności finansowej, a tym samym jej wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. Fundacja zdecydowanie nie zgadza się z opinią Rady, jakoby nie wypracowała nadwyżki środków umożliwiających finansowanie przedsięwzięcia.

Otóż w 2009 roku Fundacja Lux Veritatis osiągnęła zysk na poziomie 6,4 mln zł, a we wstępnym obliczeniu za rok 2010 zł - 3,4 mln złotych. Natomiast jak już informował „Nasz Dziennik”, niektóre podmioty spośród tych, które otrzymały koncesje na nadawanie w systemie cyfrowym, miały... kapitały ujemne.

Ponadto Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji, który dotyczy zasady równości, a także Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Chodzi o to, że w ocenie skarżącego negatywna decyzja w sprawie miejsca na multipleksie dla katolickiej TV Trwam została wydana z naruszeniem zasady zakazu dyskryminacji z uwagi na wolność myśli, sumienia, wyznania, wolności wyrażania myśli z takich względów, jak religia oraz przekonania polityczne.

Fundacja zamierza też dowieść przed sądem, że KRRiT rażąco naruszyła przepisy postępowania w kwestii rozszerzenia koncesji, co polegało na uchybieniu obowiązkowi zarządzenia przetargu. Koncesje przyznano podmiotom, które w dniu publikacji ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego nie posiadały koncesji na rozpowszechnienie programów telewizyjnych.

STAVKA SA i LEMON RECORDS Sp. z o.o. otrzymały koncesje 24 lutego 2011 roku, a ATM Grupa SA dzień później, tj. 25 lutego. W ocenie Fundacji Lux Veritatis podmioty te nie spełniały warunku podstawowego, czyli nie posiadały koncesji, która mogłaby zostać zmieniona. Z tych i szeregu innych powodów skarżący wnosi o uchylenie w całości decyzji przewodniczącego KRRiT w sprawie nieprzyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji.


[źródło: Nasz Dziennik]
REKLAMA
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
 29 dk30 dk31  1  2  3  4
×