eOstroleka.pl
Polska,

Skarga Lux Veritatis na decyzję Dworaka ws. TV Trwam

REKLAMA
zdjecie 8667
zdjecie 8667
fot. sxc.hu fot. sxc.hu
REKLAMA
Warszawa: Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynie skarga Fundacji Lux Veritatis na decyzję przewodniczącego KRRiT w sprawie odmowy przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - informuje „Nasz Dziennik”.

Skarga zostanie złożona wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KRRiT. Fundacja Lux Veritatis zaskarża w całości decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 stycznia 2012 roku oraz poprzedzającą ją decyzję z 29 lipca 2011 roku dotyczącą odmowy Fundacji rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego.

Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie wielu przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). W tym przypadku chodzi o niedostateczne wyjaśnienie podstaw i przesłanek wydania decyzji KRRiT. I tak według art. 131 kpa to na organach administracji publicznej ciąży obowiązek zawiadomienia stron toczącego się postępowania o wniesieniu odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Brak powiadomienia prowadzi do naruszenia prawa strony do udziału w postępowaniu odwoławczym. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis nie została poinformowana o fakcie złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez spółki: ASTRO SA, MEDIASAT Sp. z o.o., SUPERSTACJA Sp. z o.o. oraz ATM Grupa SA, przez co została pozbawiona możliwości wypowiedzenia się co do faktów i twierdzeń tam zawartych.

4 marca 2011 roku Fundacja złożyła do KRRiT wniosek o rozszerzenie koncesji z 13 marca 2003 roku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą satelitarną poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą satelitarną rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. Wniosek uznany został za kompletny, tj. zgodny z wymaganiami rozporządzenia Krajowej Rady. Rozpatrując go, KRRiT uznała jednak, że Fundacja Lux Veritatis nie spełnia kryterium wiarygodności finansowej, a tym samym jej wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. Fundacja zdecydowanie nie zgadza się z opinią Rady, jakoby nie wypracowała nadwyżki środków umożliwiających finansowanie przedsięwzięcia.

Otóż w 2009 roku Fundacja Lux Veritatis osiągnęła zysk na poziomie 6,4 mln zł, a we wstępnym obliczeniu za rok 2010 zł - 3,4 mln złotych. Natomiast jak już informował „Nasz Dziennik”, niektóre podmioty spośród tych, które otrzymały koncesje na nadawanie w systemie cyfrowym, miały... kapitały ujemne.

Ponadto Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji, który dotyczy zasady równości, a także Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Chodzi o to, że w ocenie skarżącego negatywna decyzja w sprawie miejsca na multipleksie dla katolickiej TV Trwam została wydana z naruszeniem zasady zakazu dyskryminacji z uwagi na wolność myśli, sumienia, wyznania, wolności wyrażania myśli z takich względów, jak religia oraz przekonania polityczne.

Fundacja zamierza też dowieść przed sądem, że KRRiT rażąco naruszyła przepisy postępowania w kwestii rozszerzenia koncesji, co polegało na uchybieniu obowiązkowi zarządzenia przetargu. Koncesje przyznano podmiotom, które w dniu publikacji ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego nie posiadały koncesji na rozpowszechnienie programów telewizyjnych.

STAVKA SA i LEMON RECORDS Sp. z o.o. otrzymały koncesje 24 lutego 2011 roku, a ATM Grupa SA dzień później, tj. 25 lutego. W ocenie Fundacji Lux Veritatis podmioty te nie spełniały warunku podstawowego, czyli nie posiadały koncesji, która mogłaby zostać zmieniona. Z tych i szeregu innych powodów skarżący wnosi o uchylenie w całości decyzji przewodniczącego KRRiT w sprawie nieprzyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji.


[źródło: Nasz Dziennik]
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×