2012-07-25T19:22:36+02:00 eOstroleka.pl
,

W czym tkwi siła subregionu ostrołęckiego?

REKLAMA
zdjecie 4128
fot. mazovia.pl fot. mazovia.pl
REKLAMA

Mazowsze to największy i najprężniej rozwijający się region w kraju. Jednocześnie jest mocno zróżnicowany wewnętrznie. Jaką rolę odgrywa w nim subregion ostrołęcki? Jaki potencjał ma ta część województwa? To pytania, na które odpowie nowa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne jej projektu, które potrwają do września 2012 r. Ich efekty staną się podstawą do tworzenia szczegółowych planów działań.

Województwo mazowieckie przyjęło w 2006 r. strategię rozwoju, której realizacja była na bieżąco monitorowana. W tym czasie znacząco zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza (kryzys gospodarczy, schyłek szczytu wyżu demograficznego, starzenie się społeczeństwa, zagraniczne migracje zarobkowe; a z drugiej strony liczne inwestycje wsparte unijnym dofinansowaniem, znaczny wzrost wykorzystania transportu zbiorowego). Zmiany pojawiły się również w prawie - zarówno unijnym, jak i krajowym, dlatego strategia wymaga uaktualnienia.

Z ostatniego, przeprowadzonego w latach 2009-2010, monitoringu wynika, że subregion ostrołęcki jest mocno niedoinwestowany pod względem infrastrukturalnym, ze słabą dostępnością do usług publicznych. Charakteryzuje się on znacznym bezrobociem. W powiecie makowskim jest odnotowany jeden z najwyższych w województwie odsetek długotrwale bezrobotnych wynoszący 64 proc. ogółu bezrobotnych. Poza tym powiat ostrołęcki wyróżniał się najwyższym (30 proc.) udziałem bezrobotnych poniżej 25. roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych. W całym podregionie ostrołęcko-siedleckim PKB na 1 mieszkańca kształtowało się w 2009 r. na poziomie poniżej 75 proc. średniej krajowej.

Na co stawiać w subregionie

W projekcie nowej strategii subregion ostrołęcki - uznany za problemowy - zaliczony został do Ostrołęcko-Siedleckiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Samorząd województwa chce, by ten obszar objęty był krajowym Programem Rozwoju Polska Wschodnia.

Niezbędne jest podniesienie jakości życia i polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Aby to osiągnąć, należy m.in. usprawnić powiązania komunikacyjne subregionu z otoczeniem, co wymaga uzupełnienia istniejącej infrastruktury transportowej. Poprawy wymaga zwłaszcza skomunikowanie Ostrołęki z Warszawą, co wiąże się z modernizacją linii kolejowej na tej trasie, a także rozważaną budową nowego połączenia drogowego przez Wyszków. Poprawie dostępności komunikacyjnej subregionu sprzyjałyby również reaktywacja połączenia kolejowego Siedlce - Ostrołęka - Olsztyn, modernizacja znajdujących się tu dróg wojewódzkich (w tym budowa brakującego odcinka drogi nr 627 łączącej Ostrołękę z Siedlcami i granicą wschodnią kraju) oraz budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na Narwi.

Wzmocnienie pozycji subregionu ostrołęckiego zależne jest od wzrostu potencjału przemysłowego, w szczególności w wykształconych specjalizacjach: energetycznej, papierniczej, celulozowej, drzewnej, a także rolno-spożywczej, wykorzystującego lokalny potencjał surowcowy. Z punktu widzenia rozwoju energetyki w regionie ważna będzie rozbudowa i modernizacja elektrowni systemowej w Ostrołęce.

Ostrołęka - jako lokalne centrum społeczno-gospodarcze - wymaga poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju wysokiej jakości usług publicznych, głównie edukacji (np. przez utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce) i kultury.


Rola konsultacji

Aktualizowany dokument będzie stanowić w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 podstawę do pozyskiwania środków unijnych dla regionu Mazowsza, jak również sporządzenia kontraktu terytorialnego. Dlatego tak ważne jest wspólne określenie priorytetów i kierunków rozwoju, dzięki którym możliwa będzie realizacja wielu ważnych przedsięwzięć w naszym subregionie.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego dostosowana jest do zapisów zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz ogólnounijnej strategii Europa 2020. Projekt Strategii jest dostępny na stronie www.mbpr.pl.

REKLAMA
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×