2017-02-13T16:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

XXXI sesja Rady Gminy Goworowo za nami [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 2911
fot. UG w Goworowiefot. UG w Goworowie
REKLAMA
1
0
0

Po raz 31. obradował samorząd gminy Goworowo. Podczas obrad radni pozytywnie przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu drogowego, dzięki któremu przebudowany zostanie most na rzece Orz i jej dopływach.

W XXXI posiedzeniu Rady Gminy Goworowo udział wziął m.in. ostrołęcki starosta, Stanisław Kubeł. Włodarz powiatu przedstawił propozycje planowanej do realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Goworowo w zakresie przebudowy mostów na drogach powiatowych na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami oraz przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Dulczewskiego (ścieżka rowerowa) i drogi powiatowej Goworowo-Suchcice – Grodzisk Duży (wraz ze ścieżką rowerową).

Radna Gminy jednogłośnie zaakceptowała i podjęła decyzję  o realizacji tej inwestycji i udzielenie dotacji powiatowi ostrołęckiemu.

Wójt Gminy Małgorzata Kulesza przedstawiła informacje z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym:

Informacja z pracy Urzędu 20.12.2016 – 30.01.2017

– 27 grudnia dokonano odbioru końcowego rozbudowy oświetlenia ulicznego w Cisku, Goworówku, Grabowie, Nogawkach, Ludwinowie, Jemielistym, Dzbądzku, Kuninie, Ponikwi Małej, Ponikwi Małej PGR, Zaorzu, Kruszewie, Pokrzywnicy Kolonii i Rębiszach Parcelach. Prace wykonała firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia za kwotę 148 701,23 zł. Większość rozbudowy oświetlenia wykonano w ramach funduszu sołeckiego;

– 29 grudnia podpisano umowę konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp.k. z Ostrołęki na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo” w roku 2017. Usługa zostanie wykonana za kwotę brutto 647 892,00 zł;

– we współpracy z gminami Długosiodło, Wyszków, Somianka i Rząśnik, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Służbą Ratowniczą w Równem na Ukrainie złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna podróż – modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa w komunikacji lądowej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach ww. zadania Gmina Goworowo wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do ratownictwa drogowego;

– 5 stycznia Urząd Gminy Goworowo otrzymał informację o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”, współfinansowanej w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zleceniu przez Zarząd Dróg Powiatowych poszerzenia drogi powiatowej w Cisku (w ramach umowy partnerskiej) będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o płatność;

– 9 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała”. Jednocześnie złożono wniosek o przyznanie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki na realizację zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita kosztorysowa wartość zadania to 2 033 038,47 zł, a wnioskowana wartość pożyczki to 1 652 876,81 zł. Ponadto Gmina Goworowo będzie mogła odzyskać poniesiony na realizację zadania podatek VAT;

– 9 stycznia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek na „Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”. Mieszkańcy gminy zgłosili zapotrzebowanie na usunięcie prawie 131 ton takich wyrobów. Kosztorysowa wartość zadania to 52 372,00 zł, a wnioskowana dotacja to 44 510,00 zł;

– 11 stycznia Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ogłosił informację o kolejności pomocy na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony przez Gminę Goworowo wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo – etap III” został przewidziany do dofinansowania. Wniosek obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie od oczyszczalni w kierunku Goworowa, od oczyszczalni w Goworowie do końca Daniłowa i część Szczawina, przebudowę części sieci wodociągowej w Szczawinie oraz budowę sieci wodociągowej w Kruszewie. Kosztorysowa wartość robót to 3 743 427,92 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1 936 538,00 zł. Oprócz tego Gmina Goworowo będzie miała możliwość zwrotu poniesionego podatku VAT w kwocie 699 990,59 zł;

– 18 stycznia złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację w wysokości 71 004,73 zł na realizację zadania „Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę – budowa ścieżki edukacyjnej w Goworowie”. Na wniosek mieszkańców Goworowa w ramach funduszu sołeckiego, na działce pomiędzy Urzędem Gminy a Pocztą, oprócz ścieżki edukacyjnej, rozpoczną się także prace związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej;

– projekt budowlany rozbudowy budynku remizo – świetlicy w Goworowie wraz z pozwoleniem na budowę przygotuje Firma Projektowo – Usługowa Renata Radecka z Ostrołęki za kwotę 49 200,00 zł brutto;

– firma BENZOL Sp. z o.o. wykona „Dostawę oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017 – 2018”. Cena za 1 l oleju opałowego netto będzie niższa o 17 groszy od ceny hurtowej firmy LOTOS S.A.;

– przygotowano wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm. Goworowo”. Odcinek drogi gminnej pomiędzy drogami asfaltowymi zyska nową nawierzchnię żwirową, poprawiające bezpieczeństwo oznakowanie, odmulone zostaną rowy wzdłuż drogi. Kosztorysowa wartość prac wynosi 137 921,13 zł brutto, a wnioskowana dotacja to 65 000,00 zł;

– na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano rozliczenie końcowe inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”.

Podczas XXXI sesji radni podjęli 6 uchwał w sprawach:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadań pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie” i „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej”
zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,
zmian w Statucie Gminy Goworowo,
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zmian ŚDS w Czarnowie
zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety.
Dwie uchwały zostały zdjęte z porządku obrad sesji.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została skierowana do omówienia z dyrektorami szkół.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11  12 dk13 dk14
 15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×