2017-10-23T10:38:36+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przed nami LIV sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
0
0

W najbliższy czwartek, 26 października odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ostrołęki. W porządku obrad zaplanowano m.in. kilka uchwał dotyczących reformy oświatowej, nadania odznak honorowych „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” oraz przekształcenia MZOSTiIT w miejską jednostkę budżetową.

LIV sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 26 października, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrołęce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum Nr 4 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Szkołę Policealną Nr 1, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Szkołę Policealną Nr 2, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Szkołę Policealną Nr 3, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Szkołę Policealną Nr 4, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
 Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) opinia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Sportu i Turystyki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. śp. Czesława Sikory),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Kazimierza Kowalczyka),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Bronisława Kurpiewskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. kpt. Tadeusza Zakrzewskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Ostrołęckiego Chóru Kameralnego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

34. Rozpatrzenie informacji o podejmowanych działaniach w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - Programu lokalnego w zakresie pomocy
społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 – 2016 w okresie dwóch lat tj. od stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

35. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 września do 30 września 2017 roku.
36. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
37. Oświadczenia radnych.
38. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
39. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×