eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

RIO wszczęło nadzór nad budżetem gminy Rzekuń

REKLAMA
zdjecie 4917
zdjecie 4917
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze wobec uchwały budżetowej gminy Rzekuń. To konsekwencja wprowadzonych podczas ostatniej sesji Rady Gminy zmian w tegorocznym budżecie zwiększających deficyt o kwotę 3,4 miliona złotych.

Kłopotów Rady Gminy Rzekuń z Regionalną Izbą Obrachunkową ciąg dalszy. Organ stojący na straży praworządności samorządów uchylił podjętą przez rzekuńskich radnych uchwałę w sprawie zmian w budżecie i jednocześnie objął nadzorem tegoroczny budżet gminy. Interwencja RIO to konsekwencje ostatnich zmian w uchwale budżetowej podjętej przez grupę radnych. „Korekty” te przyczyniły się do zwiększenia deficytu o ponad 3,3 miliona złotych.

W uzasadnieniu do swojej decyzji RIO nie pozostawia suchej nitki na Radzie Gminy, określając podjętą uchwałę jako „istotnie naruszającą obowiązujące przepisy prawa o finansach publicznych”

„Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, iż Rada Gminy Rzekuń dokonała istotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027, w tym zakresie w roku 2017, wynikających z podjętej na tej samej sesji Uchwały nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Rzekuń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. W uchwale tej Rada Gminy dokonała zwiększenia planowanych wydatków i w efekcie deficytu na 2017 rok na kwotę 3 312 000 zł. Zmiana ta została dokonana bez zgody organu wykonawczego.

Powyższe w ocenie organu nadzoru istotnie narusza przepis prawa art. 240 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu samorządu terytorialnego.” - czytamy w uzasadnieniu do decyzji RIO.

Informacja o postępowaniu nadzorczym RIO wobec uchwały budżetowej ukazała się na oficjalnej stronie gminy Rzekuń. Autorem wpisu oraz komentarza do publikacji jest wójt Stanisław Godzina. Poniżej publikujemy pełną treść zamieszczonej na urzędowej stronie informacji.

„Po raz kolejny Rada Gminy Rzekuń głosami radnych należących do klubu (Z. Majewskiego, B. Podolaka, A. Smolińskiego, B. Młodzianowskiego, Z. Małkowskiego, P. Suchty, S. Dmochowskiego, R. Pupek) oraz E. Gryczki rażąco naruszyła prawo. Głębokimi zmianami, jakich dokonano w przedłożonym przez wójta projekcie budżetu, zwiększony został deficyt o 3 mln 312 tys. zł. Jak już Państwa informowałem dokonano nieracjonalnych zapisów tj. 2 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dzbeninie - Gmina nie jest właścicielem działki, co wyklucza jakąkolwiek inwestycję oraz 1 mln dla starostwa powiatowego na drogi powiatowe. Drogi: Czarnowiec - Dzbenin jest już przebudowana, Rzekuń – Daniszewo, Czarnowiec- Daniszewo, nie są przygotowane do przebudowy. Drogi te nie są priorytetowe, a ponadto są jeszcze w dobrym stanie. Jest jeszcze dużo dróg będących własnością Gminy, na które Państwo czekacie. Biorąc pod uwagę również fakt, że "zdjęto" środki z asfaltowania dróg, które są już po rozstrzygniętym przetargu, z tytułu czego gmina poniesie wielotysięczne straty, nie da się tego wytłumaczyć racjonalnie. Dokonano też zmian likwidujących możliwość zagospodarowania skweru przy kościele w Rzekuniu, czy przebudowy "czarnej dróżki". Poczyniono też inne, mniej istotne zmiany.

Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym "Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt." Podobnie stanowi też art. 53 ustawy o finansach publicznych "Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5." W poczuciu odpowiedzialności nie mogę więc wyrazić milczącej zgody na niecelowe, nieracjonalne i niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi.

Kolegium RIO w Warszawie unieważniło uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
a wobec uchwały budżetowej wszczęło postępowanie nadzorcze i wstrzymało jej wykonanie. Należy zwrócić uwagę, że destrukcyjne działania wobec finansów Naszej Gminy trwają już ponad rok.

Wójt Gminy Rzekuń, Stanisław Godzina.”

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
×