2017-03-01T09:54:09+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Mieszkańcy Ostrołęki opowiedzieli się za poszerzeniem granic miasta

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
5
5
6

Ponad 93% mieszkańców Ostrołęki uczestniczących w konsultacjach społecznych opowiedziało się za poszerzeniem granic miasta o część miejscowości położonych na terenie gminy Rzekuń. Ratusz ogłosił właśnie wyniki odbywających się w styczniu konsultacji.

W konsultacjach społecznych udział wzięło 4 452 mieszkańców Miasta Ostrołęki. Głosów ważnych oddano 4 431. Za włączeniem do Miasta Ostrołęki z gminy Rzekuń części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki, Ławy opowiedziało się 4 140 mieszkańców.

– Bierzemy pod uwagę, że ogromna większość ankietowanych poparła ideę rozszerzenia granicObliguje to nas do tego, by samorząd Ostrołęki podjął kolejne kroki proceduralne zmierzające do poszerzenia obszaru miasta – mówi Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.

Poniżej przedstawiamy oficjalne sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany granic.

Prezydent Miasta Ostrołęki realizując wniosek mieszkańców Gminy Rzekuń dot. podjęcia działań zmierzających do dokonania zmiany granic administracyjnych Miasta Ostrołęki poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru Miasta Ostrołęki części terenów należących do miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki i Osiedle Leśniewo stanowiących obecnie terytorium Gminy Rzekuń, w dniu 16 grudnia 2016 roku przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji.

Rada Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr 245/XXXVI/2016 wyrażając wolę przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Ostrołęki, upoważniając jednocześnie Prezydenta Miasta Ostrołęki do przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje odbyły się zgodnie z Zarządzeniem Nr 413/2016  Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2016 roku. W dniach od 10 – 30 stycznia 2017 roku na wszystkich ostrołęckich osiedlach odbyły się spotkania z mieszkańcami. Podczas tych spotkań Prezydent Miasta wraz ze współpracownikami omówił i przedstawił mieszkańcom na czym mają polegać zaproponowane zmiany granic. W czasie spotkań mieszkańcy wypełniali ankiety odpowiadając na pytanie o następującej treści:

       „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Ostrołęki, polegającą na włączeniu do Miasta Ostrołęki z gminy Rzekuń:
                1)  części sołectwa Nowa Wieś Wschodnia,
                2)  części sołectwa Goworki,
                3)  części sołectwa Ławy?”.

Ponadto, zgodnie z ww. zarządzeniem, w terminie od dnia 10 do dnia 30 stycznia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 ankiety były dostępne dla mieszkańców:

-    w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki mieszczących się przy: Pl. gen. J. Bema 1, ul. Kościuszki 45, ul. B. Joselewicza 2, ul. Gorbatowa 15,

-    w budynkach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przy. ul. gen. J. Hallera 12, Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
przy ul. Berka Joselewicza 1, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Kurpiowskiej 21.

Informacje o terminach spotkań konsultacyjnych oraz punktach gdzie będzie można pobrać ankietę została opublikowana na stronie Miasta Ostrołęki /www.ostroleka.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki /www.um.ostroleka.pl/, tablicach ogłoszeń rad osiedli Miasta Ostrołęki oraz słupach ogłoszeniowych na terenie Miasta Ostrołęki. 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zespół ds. koordynacji działań zmierzających do zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki, w składzie:

1.      Grzegorz Płocha –– przewodniczący,
2.      Romana Głażewska – członek,
3.      Monika Jaworowska – członek,
4.      Marlena Domian – członek,
5.      Iwona Jankowska – członek,

ustalił wyniki konsultacji z mieszkańcami w podziale na jednostki pomocnicze (osiedla).
W wynikach zespół uwzględnił liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania we wszystkich osiedlach wg. stanu na dzień 30 stycznia 2017 roku wynosiła 42 236 osób. W konsultacjach społecznych wypełniając ankietę udział wzięło 4 452 mieszkańców Miasta Ostrołęki, co stanowi 10,54 % uprawnionych do głosowania. Oddano 21 głosów nieważnych, co stanowi 0,47 % wszystkich oddanych głosów. Głosów ważnych oddano 4 431, co stanowi 99,53 % oddanych głosów,
w tym:
-      za włączeniem do Miasta Ostrołęki z gminy Rzekuń części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki, Ławy opowiedziało się 4 140 mieszkańców, co stanowi 93,43 % wszystkich ważnie oddanych głosów,
-      przeciw włączeniu do Miasta Ostrołęki z gminy Rzekuń części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki, Ławy opowiedziało się 138 mieszkańców co stanowi 3,11 % ważnie oddanych głosów,
-     wstrzymało się od głosu 153 mieszkańców co stanowi 3,4%  ważnie oddanych głosów.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 dk31  1
×